Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on Mar 26, 2015 in Thư viện bài hoc | 0 comments

Học tiếng anh qua truyện cười “Good doctor”

Học tiếng anh qua truyện cười “Good doctor”

^9FEE1DDAFC703AB01AA5AAF20B9F77D12ACC8354F512246482^pimgpsh_fullsize_distr

A man had a terrible infection on his left leg so he went to the doctor to have it chopped off. After the operation, when he was conscious again, he saw the doctor looking very worried.

“Whats the matter?” he asked.

And the doctor replies, “Sir, I have good news and bad news, which one do you want first?”.

“Give me the bad news first”

“I chopped off the wrong leg”.

“Good Lord!” shouted the man, “Well, whats the good news?”.

And the doctor replies with a smile, “Your other leg is getting better!”

 

Dịch

Một người đàn ông bị nhiễm trùng khủng khiếp trên chân trái của mình nên anh ta đã đi đến bác sĩ để cắt bỏ nó. Sau khi phẫu thuật, khi anh ta tỉnh lại, anh ta nhìn thấy ông bác sĩ trông rất lo lắng.

– “Có vấn đề gì vậy?”  Người đàn ông hỏi.

–  “Thưa ông, tôi có một tin tốt và một tin xấu, ông muốn nghe tin nào trước?”. bác sĩ trả lời,

– “Nói cho tôi tin xấu trước”

– “Tôi đã cắt nhầm chân “.

–  “Chúa ơi!” người đàn ông hét lên, “Vâỵ tin tốt là gì?”.

–  Người bác sĩ trả lời với một nụ cười, “chân kia của anh đang trở nên tốt hơn tốt hơn!”

Comments

comments

Post a Reply