Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on Apr 24, 2015 in Thư viện bài hoc | 0 comments

Học tiếng anh qua truyện ngắn “Genie”

Học tiếng anh qua truyện ngắn “Genie”

Once, Boss, Officer & Clerk going for a meeting. They saw a Jin.

Jin said: As i fulfill Three wishes at a time
But you are three persons so i will fulfill one wish for each.

Clerk said: Send me to America with a lot of money clerk disappears. (wish fulfilled)

Officer said: Send me to Paris with a lot of beautiful girls. officer disappears. (wish fulfilled)

Jin said to Boss: what is ur wish?

He said: “I want these two idiots back at office after lunch”

Always Let the BOSS SPEAK FIRST

tải xuống (1)

Dịch:

Một lần, ông chủ, nhân viên văn phòng và nhân viên bán hàng đi tới một buổi meeting.Họ gặp được thần đèn

Thần đèn nói rằng: Thông thường tôi sẽ thực hiện 3 điều ước trong một lần.Nhưng các bạn có 3 người nên tôi sẽ ban cho mỗi người một điều ước.

Người nhân viên bán hàng nói: Gửi tôi tới Mỹ cùng với rất nhiều tiền, anh ta biến mất (điều ước được thực hiện).

Người nhân viên văn phòng nói:Gửi tôi tới Pari cùng với nhiều cô gái xinh đẹp, anh ta biến mất ( điều ước được thức hiện).

Thần đèn nói với Boss: Điều ước của ông là gì ?

Ông ta trả lời: “tôi muốn hai thằng ngốc đấy trở lại văn phòng sau bữa trưa”.

Vì vậy hãy luôn để SẾP LÀ NGƯỜI LÊN TIẾNG TRƯỚC :D

Comments

comments

Post a Reply