Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on Apr 24, 2015 in Thư viện bài hoc | 0 comments

Học tiếng anh qua truyện ngắn “Law and psychology”

Học tiếng anh qua truyện ngắn “Law and psychology”

Học tiếng anh qua truyện ngắn “Law and psychology”

Akpos asked a girl in a library

“Do you mind if I sit beside you”?

The girl answered with a loud voice; “I DON’T WANT TO SPEND THE NIGHT WITH YOU!!!”

All the students in the library started staring at Akpos and he was embarrassed.

After a couple of minutes, the girl walked quietly to the Akpos table and she told him “I study psychology and I know what a man is thinking, – I guess you felt embarrassed, right ?”

Akpos responded with a loud voice : “$ 10 JUST FOR ONE NIGHT! ? THAT’S TOO MUCH!!!”

And all the people in the library looked at the girl in shock and Akpos whispered in her ears; “I study Law and I know how to make someone feel guilty”

Dịch:

Luật học và tâm lý học

Akpos hỏi một cô gái ngồi trong thư viện

“Cô có phiền không nếu tôi ngồi cạnh cô”

Cô gái trả lời với giọng rất lớn: “TÔI KHÔNG MUỐN QUA ĐÊM VỚI ANH”

Tất cả các sinh viên đều nhìn chằm chằm vào Akpos và anh ta cảm thấy bối rối.

Sau một vài phút, cô gái lặng lẽ tiến tới chỗ bàn của Akpos và nói rằng: “Tôi học ngành tâm lý học và tôi biết đàn ông nghĩ gì – tôi đoán rằng anh đã rất xấu hổ phải không ?”.

Anh ta trả lời với một giọng rất to: “$10 cho một đêm? quá đắt”.

Và tất cả sinh viên trong thư viện nhìn cô gái trong trạng thái bị shock, anh ta thì thầm vào tai cô ta: ” Tôi học ngành Luật và tôi biết làm thể nào để một người cảm thấy tội lỗi”.

Get-Your-Daily-Dose-of-Laughter-From-These-30-Funny-Memes-23

Grammar notes:

– Do you mind if + V ( simple present) :Cấu trúc này được dùng để xin phép khi chúng ta muốn làm một việc gì một cách lịch sự.

– Want + to V ( simple present): sau want luôn đi với động từ nguyên thể.

– Trong câu chuyện này bạn cũng sẽ gặp cụm từ

A couple of + Countable nouns or Ucountable nouns cụm từ này có nghĩa là một vài hoặc cặp đôi.

Ví dụ:

A couple of police officers were standing at the door.

=> 2 chú cảnh sát đang đứng ngoài cửa.

After a couple of minutes

=> trạng từ sau một vài phút.

 

Comments

comments

Post a Reply