Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on Jun 16, 2015 in Bài Học | 0 comments

Quy tắc phát âm trong tiếng anh P.1

Quy tắc phát âm trong tiếng anh P.1

Như đã chỉ ra ở những bài viết trước , một trong những lỗi cơ bản thường gặp trong nghe nói tiếng anh của người Việt đó là lỗi phát âm. Hôm nay, Lis language sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm tiếng anh thông qua bài học  dưới đây nhé !

 Cách phát âm “-ed”

I.1.1. Phát âm là /t/ nếu động từ kết thúc bằng: /p, k, f, s, sh, ch, gh/.

VD:
– Jump —-> jumped
– Cook —–> Cooked
– Cough —–> Coughed
– Kiss —–> kissed
– Wash —–> washed
– Watch —–> watched

I.1.2. Phát âm là /id/ nếu động từ kết thúc bằng /d/ hoặc /t/.

VD:
– Wait —–> waited
– Add —–> added

I.1.3. Phát âm là /d/ khi động từ kết thúc bằng: /b, g, v, đ/th/, z, j/, m, n, ng, l, r/ và tất cả các âm hữu thanh.

VD:
– Rub —–> rubbed
– drag —–> dragged
– Love —–> loved
– Bathe ——> bathed
– Use ——> Used
– Massage —–> massaged
– Charge —–> Charged
– Name —–> named
– Learn —–> Learned
– Bang —–> banged
– Call —–> called
– Care —–> cared
– Free —–> freed

Chú ý: ở đây âm cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là chữ cái kết thúc.

Ví dụ: “fax” kết thúc bằng chữ “x” nhưng đó là âm /s/
“like” kết thúc bằng chữ “e” nhưng đó là âm /k/

* 1 số từ kết thúc bằng -ed được dùng làm tính từ phát âm là /Id/:

* aged
* blessed
* crooked

* dogged
* learned
* naked

* ragged
* wicked
* wretched

I.2. Cách phát âm “-s / -es” sau động từ chia ở ngôi thứ ba số ít trong thì HTĐ hoặc danh từ số nhiều

– Nếu từ kết thúc bằng -s, -ss, -ch, -sh, – x, -z (hoặc -ze), -o, -ge, -ce  thì phát âm là /iz/.

VD: changes; practices (cách viết khác là : practise – phát âm tương tự) ; buzzes, recognizes

– Nếu từ kết thúc bằng -p,-k,- t,- f thì phát âm là /s/

VD: cooks ; stops…

– Những từ còn lại phát âm là /z/

VD: plays; stands ….vv

Chú ý: ở đây âm cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là chữ cái kết thúc.

VD: Với từ “laugh” kết thúc bằng phụ âm “gh” nhưng lại được phiên âm là /la:f/ – có kết thúc bằng /f/ nên khi thêm “s” ta đọc là /s/ chứ không phải là /z/.

Còn những quy tắc nào trong phát âm tiếng anh nữa?

Các bạn hãy comment bên dưới những quy tắc phát âm bạn muốn biết để Lis language cùng tìm hiểu & chia sẻ cho bạn nhé !

Comments

comments

Post a Reply