Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on Jul 13, 2015 in Bài Học | 0 comments

Học tiếng Anh giao tiếp qua cụm từ come – P1

Học tiếng Anh giao tiếp qua cụm từ come – P1


Học tiếng Anh giao tiếp qua các cụm từ thông dụng. Học tiếng Anh giao tiếp thông qua cụm từ come

 1. Come about: xảy ra, đổi chiều.
  • How could this come about?
 2. Come after: nối nghiệp, theo sau.
 3. Come again: sử dụng để yêu cầu một ai đó nhắc lại điều gì đó không hiểu hoặc cái gì mình khó tin.
  • He’s a doctor – Come again
 4. Come against: đụng phải, va phải.
 5. Come across somebody: tình cờ gặp ai.
 6. Come and go: đến và đi trong thời gian ngắn.
  • The pain in his leg comes and goes
 7. Come apart: tách ra., bung ra.
 8. Come at: đạt tới, đến được.
  • He could not easily come at the document now
  • The dog came at me
 9. Come away: đi xa, đi khỏi rời khỏi.
 10. Come back: quay trở lại
 11. Come between: đứng giữa, can thiệp
 12. Come by: đi qua.
  • How did you come by this document
 13. Come down: đi xuống.
  • Prices are coming down
 14. Come upon (on): mắng nhiếc xỉ vả.
 15. Come with: Xuất tiền , chi trả.
 16. Come easily: dễ dàng.
  • The test come easily to him
 17. Come forward: xung phong, trình diện.
  • To come forward with help
 18. Come in: đi vào
 19. Come in upon: ngắt lời chặn lời.
 20. Come into
 21. Come of: do… mà, bởi… mà ra.
  • To come of a rich family.
 22. Come off: bong ra, rời ra bật ra
 23. Come on: tới đi, lại đây.
  • The enemy were coming on
 24. Come out: ra đi, đình công
 25. Come over: vượt, băng qua
  • He has come over to us
 26. Come to: đi tới
  • To come to a decision
 27. Come under: rơi vào loại, chịu ảnh hưởng.
 28. Come near: đến gần suýt nữa.
  • To come near failing
 29. Come clean: thú nhận, nói hết
 30. Come of age: đến tuổi trưởng thành.
 31. Come right: đúng
 32. Come short: không đạt được thất bại

Học tiếng Anh giao tiếp qua các cụm từ thông dụng cùng LiS Language.


 

 

 

Comments

comments

Post a Reply