SÁCH 68 NGỘ NHẬN VÀ GIÁC NGỘ NUÔI CON SỮA MẸ ”, 68 NGỘ NHẬN VÀ GIÁC NGỘ VỀ NUÔI CON SỮA MẸ

-
Lời nói đầu68 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 168 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 268 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 368 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 468 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 568 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 668 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 768 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 868 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 968 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 1068 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 1168 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 1268 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 1368 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 1468 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 1568 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 1668 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 1768 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 1868 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 1968 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 2068 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 2168 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 2268 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 2368 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 2468 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 2568 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 2668 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 2768 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 2868 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 2968 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 3068 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 3168 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 3268 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 3368 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 3468 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 3568 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 3668 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 3768 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 3868 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 3968 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 4068 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 4168 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 4268 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 4368 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 4468 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 4568 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 4668 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 4768 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 4868 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 4968 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 5068 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 5168 Ngộ Nhận và Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 5268 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 5368 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 5468 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 5568 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 5668 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 5768 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 5868 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 5968 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 6068 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 6168 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 6268 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 6368 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 6468 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 6568 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phần 6668 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi nhỏ Sữa Mẹ
Phần 6768 Ngộ Nhận cùng Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ
Phần 6868 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi con Sữa Mẹ
Phụ Lục68 Ngộ Nhận với Giác Ngộ Về Nuôi bé Sữa Mẹ

Nuôi con bởi sữa bà mẹ là phiên bản năng của chủng loại người, nỗ lực nhưng ngày này với sự thành lập và cách tân và phát triển ồ ạt của sữa công thức, vấn đề này lại chạm chán nhiều cạnh tranh khăn. Khi người con chào đời những bà mẹ trẻ vẫn thường băn khoăn về những vấn đề như sữa ít - nhiều, loãng - đặc, lạnh - mát, đủ hóa học - thiếu chất, mẹ nhỏ thì sữa có giỏi không, bé bú gồm làm hỏng ngực mẹ… tổ chức Y tế nhân loại nhận định: 98% bà mẹ có công dụng nuôi con bởi sữa mẹ hoàn toàn. đầy đủ ai không nhiều sữa phần lớn có phương pháp để đáp ứng đủ mang lại con, không đề nghị đến sữa công thức

Thạc sĩ Lê độc nhất vô nhị Phương Hồng đã triển khai công trình phân tích khoa học nuôi bé sữa mẹ. Qua thừa trình phân tích và từ thực tế tư vấn trên tại cộng đồng Việt Nam, đã nhận được diện 68 ngộ thừa nhận phổ biến. Bằng những có mang mới, con kiến thức update và chuẩn nhất của tổ chức Y tế nuốm giới, Quỹ Nhi đồng phối hợp quốc, tổ chức triển khai Nuôi con bằng sữa mẹ nhân loại tác giả vẫn giải tỏa phần nhiều ngộ dấn và chỉ dẫn các phương án thực tế nhất. Cùng với cách trình bày vấn đề khoa học, dễ hiểu, dễ vận dụng 68 Ngộ nhận và Giác ngộ về Nuôi con sữa bà mẹ - sai và khó, đúng với dễ nên là sách gối đầu nệm với mỗi người mẹ nuôi con một trong những năm đầu.

Bạn đang xem: 68 ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ

Mã sản phẩm: 9786043480399Danh mục: thứ hút sữa medela thiết yếu hãng
Từ khóa: sách 68 ngộ, sách 68 ngộ nhận và giác ngộ nuôi bé sữa mẹ

SÁCH 68 NGỘ NHẬN VÀ GIÁC NGỘ NUÔI con SỮA MẸ HỖ TRỢ BẠN NUÔI nhỏ SỮA MẸ LÂU DÀI

Chào các bà chị em cầu thị❤️

– Nếu bạn có nhu cầu tìm câu vấn đáp thoả đáng cho những phong tục truyền miệng trong việc nuôi bé sữa mẹ?

– Nếu bạn có nhu cầu tìm gọi những kiến thức khoa học update nhất về nghành nghề dịch vụ sữa mẹ?

– Nếu bạn có nhu cầu con cải cách và phát triển tối ưu trong những năm đầu đời?

Mình cũng đã có lần có những thắc mắc như vậy với may mắn kiếm được câu trả lời từ cuốn sách “68 NGỘ NHẬN VÀ GIÁC NGỘ NUÔI con SỮA MẸ”.

Cuốn sách của Thạc sỹ Lê nhất Phương Hồng – chuyên viên Betibuti là cẩm nang hữu ích cho các bà chị em và cả gia đình.

Xem thêm:

Sách gửi ra các ngộ nhận thông dụng trong nghành nuôi con sữa bà mẹ và chuyển ra giải pháp thiết thực cho những bà chị em dựa trên kiến thức khoa học cập nhật và chuẩn chỉnh nhất của WHO, UNICEF.


Đánh giá

Sản phẩm này chưa được đánh giá


Hãy là fan đầu tiên đánh giá “SÁCH 68 NGỘ NHẬN VÀ GIÁC NGỘ NUÔI con SỮA MẸ” Hủy

Ý kiến đánh giá của bạn

Tên *

E-mail *

giữ tên của tôi, email, và website trong trình chăm nom này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


gồm thể bạn muốn


-14%
*

Quick View

trang bị hút sữa medela pump instyle advace


4.500.000₫ 3.850.000₫
-17%
*

Quick View

Máy hút sữa medela maxflow rút gọn lượt thích new


3.500.000₫ 2.900.000₫
-9%
*
*

Quick View

máy hút sữa điện đôi medela sonata flex (New Seal)


9.000.000₫ 8.200.000₫
-25%
*
*

Quick View

Máy Hút Sữa Medela Pump Full ( phiên bản nguyên tem niêm phong nhập Mỹ)


5.700.000₫ 4.250.000₫
-17%
CVt
L._SL1500_-300x300.jpg" alt="*">
Thyh
YS._AC_SL1500_-300x300.jpg" alt="*">

Quick View

Medela swing maxi flex 2021-2022 gồm pin pin sạc (nguyên seal mới)


6.900.000₫ 5.700.000₫
-24%
Quick View

Medela Pump Max Flow Full phụ khiếu nại (Bản đầy đủ)


6.500.000₫ 4.950.000₫
Quick View

Bảo hành vật dụng hút sữa medela


0₫
Quick View

Máy hút sữa Medela pump tương đối đầy đủ like new


3.500.000₫
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

 


Thống kê
*
Visit Today : 1
*
Visit Yesterday : 1
*
This Month : 18
*
This Year : 199
*
Total Visit : 11657

lis.edu.vn


lis.edu.vn CHUYÊN MÁY HÚT SỮA MEDELA

CHUYÊN ĐỒ NUÔI bé SỮA MẸ CHÍNH HÃNG

CAM KẾT KHÔNG BÁN HÀNG NHÁI, GIẢ…

CAM KẾT CHÍNH HÃNG

*

 


Thông tin Shop


CT trách nhiệm hữu hạn TM&DV lis.edu.vn

gmail.com

 

 


*

Point the Snap
Chat camera at this to add us khổng lồ Snap
Chat.


Bản Đồ


Tin Tức Cập Nhật


Đăng nhập

Tên singin hoặc địa chỉ cửa hàng Email *