Bài tập cân bằng hóa học hóa đại cương, bài tập hóa đại cương (chương 6)

-

Bài tập Chương 6: cân đối hóa học cùng mức độ ra mắt các quá trình hóa học. 6.3: nạp 8 mol SO2 với 4mol O2 vào vào một bình kín. Phản ứng đượctiến hành ở ánh nắng mặt trời không đổi. Khi cân bằng được tùy chỉnh cấu hình có 80%lượng SO2 ban sơ tham gia bội phản ứng . Khẳng định áp suất của các thành phần hỗn hợp khícân bởi nếu áp suất thuở đầu là 300 k

Bạn đang xem: Bài tập cân bằng hóa học hóa đại cương

Pa. (ĐS: 220 k
Pa)


*

Bài tập Chương 6:CÂN BẰNG HÓA HỌC & MỨC ĐỘ DIỄN RA CỦA CÁC QÚA TRÌNH HÓA HỌC6.1: Viết biểu thức hằng số cân nặng bằng của các cân bởi hóa học sau :(a) 2NOCl(k) ⇄ 2NO(k) + Cl2(k). (b) CO(k) + ½O2(k) ⇄ CO2(k).(c) 2CH3COOH(k) ⇄ (CH3COOH)2(k) (d) CO2(k) + C(r) ⇄ 2CO(k).(e) Ca
Cl2.2H2O(r) ⇄ Ca
Cl2(r) + 2H2O(k). (f) 2NO2(k) ⇄ N2O4(k).(g) I4> (dd) ⇄ Hg (dd) + 4I (dd). 2- 2+ - (h) ½N2(k) + 3/2H2(k) ⇄ NH3(k).(i) 3Fe(r) + 4H2O(k) ⇄ Fe3O4(r) + 4H2(k). (j) NH4HS(r) ⇄ NH3(k)+H2S(k).(k) Sn
O2(r) + 2H2(k) ⇄ Sn(l) + 2H2O(k). (l) Ca
CO3(r) ⇄ Ca(r) + CO2(k).6.2: trong hệ cân bằng: A(k) + 2B(k) ⇄ D(k) bao gồm nồng độ cân bằng cácchất là: = 0,06M; = 0,12M; = 0,216M. Tính hằng số cân nặng bằngvà nồng độ ban đầu của A với B ví như phản ứng lên đường chỉ có A cùng B. (ĐS: KC = 250; 0 =0,276M; 0 = 0,552M.)6.3: nạp 8 mol SO2 với 4mol O2 vào trong một bình kín. Bội phản ứng đượctiến hành ở ánh sáng không đổi. Khi cân đối được thiết lập có 80%lượng SO2 thuở đầu tham gia phản bội ứng . Xác định áp suất của tất cả hổn hợp khícân bởi nếu áp suất thuở đầu là 300 k
Pa. (ĐS: 220 k
Pa)6.4: Ở một ánh nắng mặt trời nhất định, làm phản ứng phân ly của hi sinh ra các đơnchất tương xứng có hằng số cân bằng là 6,25× 10-2. Tính % HI phân ly ởnhiệt độ này. (ĐS:33,33%)6.5: cho phản ứng và các dữ kiện: C(graphit) + H2O(k) ⇄ CO(k) + H2(k) 0S 298 (J/mol.K) 5,7 188,7 197,5 130,5 0ΔH 298 tt (k
J/mol) 0 -241,8 -110,5 0Tính giá bán trị nhiệt độ của phản nghịch ứng tại đó hằng số cân đối bằng 1. XemΔH0 cùng ΔS0 không dựa vào nhiệt độ. (ĐS: T = 983 K)6.6: bội phản ứng sau được triển khai trong bình kín đáo ở ánh nắng mặt trời không đổi:CO(k) + Cl2(k) ⇄ COCl2(k). Những tác chất lúc đầu được đem đúng đươnglượng. Khi thăng bằng được tùy chỉnh thiết lập còn lại 50% lượng co ban đầu. Xácđịnh áp suất của hỗn hợp khí cân bằng nếu áp suất lúc đầu là 100 k
Pa(= 750 mm
Hg ). (ĐS: 75 k
Pa)6.7: Ở một sức nóng độ phù hợp cân bằng tiếp sau đây được tùy chỉnh trong bìnhkín : CO2(k) + H2(k) ⇄ CO(k) + H2O(k) có hằng số cân đối là 1. A) xác minh % CO2 đã gửi thành co ở ánh sáng đã mang lại nếu ban đầu có1 mol CO2 cùng 5 mol H2 pha trộn với nhau. B) khẳng định tỉ lệ thể tích trộn lẫn giữa CO2và H2 lúc đầu nếu lúc cânbằng tùy chỉnh thiết lập có 90% lượng H2 lúc đầu tham gia phản ứng. (ĐS: (a): 83,33% ; (b): 9:1)6.8: Xét hệ cân bằng: N2(k) + 3H2(k) ⇄ 2NH3(k) ΔH0 = - 92,4 k
JKhi hệ cân nặng bằng, nồng độ những chất là: = 3M;

= 9M; = 4M. A) xác minh nồng độ lúc đầu của N2 và H2 nếu ban đầu chỉ có N2 với H2. B) xác định chiều vận động và di chuyển cân bởi khi tăng nhiệt độ. C) khẳng định chiều chuyển dời cân bởi khi bớt thể tích bình phảnứng. (ĐS:(a):0 = 5M và

0 = 15M;(b): chiều nghịch;(c): chiều thuận)6.9: Hằng số thăng bằng của làm phản ứng Fe
O(r) + CO(k) ⇄ Fe(r) + CO2(k) ởmột nhiệt độ xác định là 0,5. Tìm kiếm nồng độ cân nặng bằng của những chất co và
CO2 nếu nồng độ ban đầu của bọn chúng lần lượt là 0,05M và 0,01M. (ĐS: = 0,04M; = 0,02M)6.10: Ở một nhiệt độ độ xác định hằng số cân bằng của bội phản ứng (1) là 100.Hãy viết biểu thức và tính hằng số cân nặng bằng của những phản ứng (2) và (3). (1) N2(k) + 2O2(k) ⇄ 2NO2(k). K1 = 100. (2) 2NO2(k) ⇄ N2(k) + 2O2(k). K2 = ? (3) NO2(k) ⇄ ½N2(k) + O2(k). K3 = ? (ĐS: K2 = 0,01; K3 = 0,1)6.11: Tính cực hiếm của hằng số thăng bằng cho cân nặng bằng dưới đây ở mộtnhiệt độ khẳng định trong bình khoảng không gian 1,5 lít tất cả 5 mol N2, 7 mol O2 cùng 0,1mol NO2 : N2(k) + 2O2(k) ⇄ 2NO2(k) ; ΔH Tính áp suất riêng phần mỗi khí sống trạng thái cân bằng và % phân ly của
N2O4? (ĐS:P(NO2) = 0,332 atm; P(N2O4) = 0,168 atm; 50%)6.16: cân bằng sau Ca
CO3(r) ⇄ Ca(r) + CO2(k) tất cả KP = 1,16 atm sinh hoạt 8000C.Cho 20,0 g Ca
CO3 vào bình chứa diện tích 10,0 lít đun đến 8000C. Tính %Ca
CO3 còn lại không bị phân hủy? (ĐS: 34%)6.17: Xét cân nặng bằng: N2O4(k) ⇄ 2NO2(k) ;ở 27 C và 1,0 atm gồm 20% N2O4 bị 0phân diệt thành NO2.a) Tính KP sống 270C ?b) Tính % phân hủy của N2O4 ở 270C cùng áp suất tổng cộng là 0,1 atm.c) Nếu lúc đầu cho 69 g N2O4 (duy nhất) vào bình chứa dung tích 20 lít ở270C thì độ phân hủy về tối đa của N2O4 là bao nhiêu ? (ĐS: (a):KP = 0,17; (b): 55%; (c): 19%)6.18: Ammoni hydrô sunfua phân diệt theo phương trình: NH4HS(r) ⇄ NH3(k) + H2S(k).Một lượng chất rắn NH4HS được cho vào trong bình chân không ở 1 nhiệtđộ xác định, sự phân hủy diễn ra đến lúc đạt tổng áp suất là 500 torr (1torr = 1 mm
Hg) a) Tính giá trị của hằng số cân bằng KP .(Chú ý : tính theo atm) b) lúc thêm ammoniac vào lếu láo hợp cân đối ở ánh nắng mặt trời không đổi cho tới khi áp suất riêng biệt phần của NH3 là 700 torr. Hỏi áp suất riêng rẽ phần của H2S với áp suất tổng của bình là bao nhiêu ? tác dụng có cân xứng với nguyên lý Le Châtelier ko ?(ĐS: KP = 0,108 atm2; P(H2S) = 0,117atm = 89,3torr ; Ptotal = 789,3 torr)6.19: quá trình khử oxit thiếc (IV) bởi H2: Sn
O2(r) + 2H2(k) ⇄ Sn(l) + 2H2O(k). Tính KP ở nhị nhiệt độ: a) Ở 900 K , hỗn hợp khí với hơi cân đối có 45% H2 về thể tích. B) Ở 1100 K, hỗn hợp khí cùng hơi thăng bằng có 24% H2 về thể tích. C) Hãy cho thấy thêm ở nhiệt độ độ cao hơn nữa hay thấp hơn thế thì hiệu suất khử cao hơn nữa ? bội nghịch ứng gồm dấu của ΔH như thế nào ? ( ĐS: KP (900) = 1,5 ; KP (1100) = 10 ; T cao ; ΔH > 0 )6.20: Tính ΔG với ΔG của làm phản ứng sau làm việc trạng thái cân nặng bằng: 0A + B ⇄ C + D , bao gồm K = 10 sống 270C. ( ĐS: ΔG = 0 và ΔG0 = - 5,73 k
J)6.21: mang đến phản ứng sinh sống 298 K gồm ΔH0 = -29,8 kcal và ΔS0 = - 0,1 kcal/K. A(k) + B(k) ⇄ C(k) + D(k). Tính hằng số cân đối K ? (ĐS: K = 1,0)6.22: Tính tỉ lệ thành phần nồng độ cân đối của C và A khi nồng độ lúc đầu của Avà B là đều nhau và hệ đạt cân bằng ở 300 K:A + B ⇄ C + D , có ΔG0 = 460 cal. (ĐS: /
= 0,679)6.23: khi trộn 1 mol rượu êtylic nguyên chất với 1 mol axit axetic có xúctác H+ ở ánh nắng mặt trời phòng, láo hợp cân đối có chứa ứ mol mỗi hóa học estevà nước. Tính hằng số thăng bằng và ΔG0 của phản bội ứng. Nếu thuở đầu trộn3 mol rượu với một mol axit thì thu được bao nhiêu mol este sinh hoạt trạng thái cânbằng. (ĐS: K = 4,0 ; ΔG0 = -3,44 k
J ; 0,90 mol este)6.24: đến phản ứng : 2A(k) + B(k) ⇄ A2B(k). Ở 300 K tất cả K = 1,0× 10-10 .Cho ΔS0 = 5,0 J/K. Tính ΔU0 ? (ĐS: ΔU0 = 63,8 k
J)6.25:Cho phản bội ứng: A(k) + B(k) ⇄ C(k) + D(k) + E(k) gồm ΔS0 = 0,1 kcal/Kvà ΔU0 = -90,0 kcal. Tính hằng số cân đối của phản nghịch ứng ngơi nghỉ 300 K cùng ápsuất không đổi. (ĐS: K = 3 × 10 86 )6.26: Tính ΔG0 và hằng số thăng bằng K làm việc 250C của bội nghịch ứng sau:2NH3(k) + 7/2O2(k) ⇄ 2NO2(k) + 3H2O(k).Dùng bảng tra ΔG0298 tt (ĐS: ΔG0 = -550,23 k
J ; K = 2,5× 10 96)6.27: Ở 454 K, có thăng bằng sau: 3Al2Cl6(k) ⇄ 2Al3Cl9(k) . PCB riêng rẽ phần (atm): 1,00 1,02× 10-2Tính hằng số cân bằng của bội phản ứng ở ánh sáng trên (ĐS: K = 1,04× 10 -4 )6.28: Sunfuryl clorua (SO2Cl2) là một trong những chất lỏng không màu sôi nghỉ ngơi 690C, trênnhiệt độ này hơi đang phân ly theo phương trình: SO2Cl2(k) ⇄ SO2(k) +Cl2(k)(phản ứng này diễn ra chậm sinh hoạt 1000C, tuy thế sẽ nhanh hơn khi tất cả một ít
Fe
Cl3 xúc tác). Trong một thí nghiệm, 3,174 g SO2Cl2(l) với mộtlượng nhỏ dại Fe
Cl3(r) được cho vào trong bình chân ko 1,0 lít, sau đó đun đến1000C, tổng áp suất vào bình ở ánh nắng mặt trời này là 1,30 atm.Tính áp suất riêng phần của mỗi khí nghỉ ngơi trạng thái cân bằng và hằng số cânbằng ở nhiệt độ này. (ĐS: P(SO2)=P(Cl2)= 0,58 atm; P(SO2Cl2)=0,14 atm; KP = 2,4)6.29: Cho:(1): CS2((k) + 3O2(k) ⇄ CO2(k) + 2SO2(k) (K1)Tính (cùng T)(2): ½CO2(k) + SO2(k) ⇄ ½CS2((k) + ( O2(k) (K2 theo K1) (ĐS: K2 = K1- ½ )6.30: Cho: (1): Xe
F6(k) + H2O(k) ⇄ Xe
OF4(k) + 2HF(k) (K1) (2): Xe
O4(k) + Xe
F6(k) ⇄ Xe
OF4(k) + Xe

Xem thêm: Xe điều khiển từ xa chạy bằng pin sạc chất lượng,, xe điều khiển từ xa chạy pin sạc

O3F2(k) (K2)Tính: (3): Xe
O4(k) + 2HF(k) ⇄ Xe
O3F2(k) + H2O(k) (K3 theo K1 cùng K2) (ĐS: K3 = K2 /K1)6.31: Cho: (1): 2BCl3(k) + BF3(k) ⇄ 3BFCl2(k) (K1) (2): BCl3(k) + 2BF3(k) ⇄ 3BCl
F2(k) (K2)Tính (3): BCl3(k) + BF3(k) ⇄ BFCl2(k) + BCl
F2(k) (K3 theo K1,K2) (ĐS: K3 = (K1 K2))6.32: cân nặng bằng: 2NO2(k) ⇄ N2O4(k) gồm hằng số cân đối K(250C) = 6,8và K(2000C) = 1,21× 10 -3. Tính trở thành thiên enthalpy ΔH của phản nghịch ứng. Giảthiết rằng ΔH cùng ΔS là hằng số ở khoảng tầm nhiệt độ khảo sát. (ĐS: ΔH =-58 k
J)

*

*

*

*

B À I T Ậ phường B Ồ I D Ư Ỡ N GH S G Q G H Ó A Đ Ạ I C Ư Ơ N Gvectorstock.com/28062440Ths Nguyễn Thanh Túe
Book Collection
BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSGQG HÓA ĐẠICƯƠNG TẬP 2 (Bài Tập cân bằng Hóa Học,Động Hóa Học, Đại cương Hóa Phân Tích, Cân
Bằng Axit - Bazơ, cân bằng Chất Điện Li Ít Tan,Cân bởi Oxi Hóa - Khử)WORD VERSION | 2021 EDITIONORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAILTAILIEUCHUANTHAMKHAO
GMAIL.COMTài liệu chuẩn chỉnh tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / xây đắp / share học thuật :Nguyen Thanh Tu Group
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/Day
Kem
Quy
Nhon
Mobi/Zalo 0905779594


Page 52 và 53:

Gwto we«.: Tk
S.CÂN BẰNG CHẤT

Page 54 and 55:

Gỉá& mu: Tk
S.CÂN BẰNG CHẤT

Page 56 & 57:

Gỉá& mu: Tk
S.Crí32.CFp2+» K w

Page 58 & 59:

Gỉá& mu: Tk
S.^ 1Q-°’66 Page 60 and 61:

Gỉá& mu: Tk
S.Ca2 = 3 10 -28,92 5

Page 62 and 63:

Gỉá& mu: Tk
S.CÂN BẰNG OXI HÓ

Page 64 & 65:

Gỉá& mu: Tk
S.CÂN BẰNG OXI HÓ

Page 66 and 67:

Gỉá& mu: Tk
S.Pt I4 0,!M; I“ 0,

Page 68:

07-Bài Tập thăng bằng Hóa Họ


Copy BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSGQG HÓA ĐẠI CƯƠNG TẬP 2 (Bài Tập thăng bằng Hóa Học, Động Hóa Học, Đại cương Hóa Phân Tích, cân bằng Axit - Bazơ, thăng bằng Chất Điện Li Ít Tan, cân đối Oxi Hóa - Khử)

Extended embed settings


Inappropriate

You have already flagged this document.Thank you, for helping us keep this platform clean.The editors will have a look at it as soon as possible.


For this magazine there is no tải về available

Magazine: BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSGQG HÓA ĐẠI CƯƠNG TẬP 2 (Bài Tập cân đối Hóa Học, Động Hóa Học, Đại cương cứng Hóa Phân Tích, thăng bằng Axit - Bazơ, thăng bằng Chất Điện Li Ít Tan, thăng bằng Oxi Hóa - Khử)