Tổng Hợp 300 Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải Đáp Án Chuẩn Nhất 2023

-

Bài tập toán lớp 4 theo từng chăm đề bao gồm đáp án, kèm lời giải rất cụ thể giúp các em học sinhlớp 4dễ dàng ôn tập, hệ thống lại loài kiến thức, luyện giải đề công dụng hơn để càng ngày càng học xuất sắc môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Tổng hợp 300 bài toán nâng cao lớp 4 có lời giải đáp án chuẩn nhất 2023

Theo sơ trang bị ta thấy 3 lần số km 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Meopc.com

Câu 5.

Số nhỏ tuổi nhất tất cả 4 chữ số khi chia cho 675 thì thương là một và số dư lớn số 1 là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số bắt buộc tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 - Đề số 2

Bài 1:

a/ sắp tới xếp những phân số dưới đây theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé:

b/ Tìm tất cả các phân số bằng phân số 22/26 làm sao cho mẫu số là số tất cả 2 chữ số.

Bài 2:Cho hàng số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng mức của hàng số trên.

b/ search số có giá trị to hơn trung bình cùng của dãy là 8. Cho thấy thêm số đó là số thứ từng nào của hàng số trên?

Bài 3:Có nhị rổ cam, nếu chế tạo rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở nhị rổ bằng nhau, ví như thêm 24 trái cam vào rổ trước tiên thì tiếp nối số cam làm việc rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam sinh sống rổ trang bị hai. Hỏi thuở đầu mỗi rổ có bao nhiêu trái cam?

Bài 4:Trong một tháng làm sao đó gồm 3 ngày máy 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng đó là ngày sản phẩm công nghệ mấy trong tuần?

Bài 5:Một vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm 35m. Khu vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so cùng với trước tăng cấp rưỡi và vì thế diện tích tăng thêm 280m².

Tính chiều rộng và mặc tích quần thể vườn sau khi mở thêm.

Đáp án Đề thi học tập sinh giỏi Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ dãy số sẽ cho bao gồm số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của dãy số đã mang lại là:

0,5 điểm

b/ Trung bình cộng của hàng số bên trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số lớn hơn số Trung bình cùng 8 đơn vị là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta gồm quy nguyên tắc của hàng là: mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ hai bằng nhân với số thứ tự rồi cùng với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng thiết bị ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3:( 2 điểm)

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ đồ vật hai nhiều hơn nữa rổ thứ nhất 4 quả. 0.25đ

Nếu thêm 24 trái vào rổ thứ nhất thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ sản phẩm hai. 20 quả

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ vật ta thấy:

Số cam sinh sống rổ trước tiên là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ thiết bị hai là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 quả 02,5đ

10 quả

Bài 4:( 2 điểm)

Vì tuần tất cả 7 ngày đề nghị hai trang bị 5 của tuần tiếp tục không thể là ngày chẵn .

Hay giữa ba thứ 5 là ngày chẵn gồm hai sản phẩm công nghệ năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn sau cuối trong tháng phương pháp thứ năm chẵn trước tiên là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một mon chỉ có không ít nhất 31 ngày bắt buộc thứ 5 và là ngày chẵn thứ nhất phải là mồng 2, ngày chẵn máy 3 trong thời điểm tháng là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng đó vào nhà nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật đó là a.

Sau khi được mở thêm thì chiều rộng là

*
0,5đ

*
= 0,5đ

Chiều rộng lớn đã tăng lên số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra:

*
0,5đ

Vậy chiều rộng lớn của hình chữ nhật( vườn đó )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vườn sau khi mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m20,5đ

Dạng tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số đó

Bài 1.Tìm nhị số khi biết tổng của hai số kia 72 với hiệu của 2 số sẽ là 18

Đáp án:

Áp dụng phương pháp ta có:

Số béo là: (72 + 18) : 2 = 45

Số bé nhỏ là: 72 - 45 = 27

Vậy 2 số đề xuất tìm là 45 với 27

Bài 2.Trường tiểu học tập Phan Đình Giót có toàn bộ 1124 học sinh, biết số học viên nam hơn số học viên nữ là 76 bạn. Tính số học sinh nam và chị em của trường?

Đáp án:

Số học viên nam của ngôi trường là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường là:

1124 - 600 = 524 (học sinh)

Vậy số học sinh nam là 600, số học sinh nữ là 524

Dạng toán tổng hiệu tương quan đến thêm, bớt, cho, nhận

Bài 1.Hai tín đồ thợ dệt, dệt được 270m vải. Nếu như người đầu tiên dệt thêm 12 m và bạn thứ nhị dệt thêm 8m thì người trước tiên sẽ dệt nhiều hơn người máy hai 10m. Hỏi mọi cá nhân dệt được bao nhiêu mét vải?

Đáp án:

Cách 1:

Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và fan thứ nhì dệt thêm 8m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn thế người thứ hai 10m.Vậy ban đầu, người thứ nhất dệt nhiều hơn thế nữa người máy hai số mét vải là:

10 - (12 - 8) = 6 (m)

Ban đầu, người đầu tiên dệt được số mét vải vóc là:

(270 + 6) : 2 = 138(m)

Người trang bị hai dệt được số mét vải vóc là:

270 - 138 = 132 (m)

Vậy người thứ nhất: 138m và người thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng cộng vải của nhị thợ là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm thì người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Lúc đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải vóc là:

150 - 12 = 138 (m)

Lúc đầu, fan thứ hai dệt được số mét vải vóc là;

270 - 138 = 132 (m)

Vậy người thứ nhất: 138m và fan thứ hai: 132m

Dạng toán tổng hiệu lúc ẩn cả tổng và hiệu

Bài 1.

Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp tiếng pháp cơ bản bạn cần biết, ngữ pháp tiếng pháp

Tìm nhì số bao gồm hiệu là số nhỏ bé nhất có hai chữ số phân chia hết cho 5 với tổng là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết đến 2?

Đáp án:

Gọi 2 số buộc phải tìm là a cùng b

Số bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số phân tách hết mang đến 5 là 90

Nên hiệu của nhì số là:

a - b = 90

a = 90 + b (1)

Số lớn số 1 có hai chữ số phân chia hết mang lại 2 là 98

Nên tổng của nhì số là; a + b = 98 (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

90 + b + b = 98

2 x b = 8

b = 4 cố kỉnh vào (1) được a = 94

Vậy số cần tìm là 4 và 94

Bài 2.Một thửa ruộng hình chữ nhật cho chu vi là 160m. Tính diện tích s thửa ruộng đó, biết giả dụ tăng chiều rộng lớn 5m và giảm chiều nhiều năm 5m thì thửa ruộng đó trở nên hình vuông

Đáp án:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

160 : 2 = 80 (m)

Nếu tăng chiều rộng lên 5m và giảm chiều nhiều năm 5m thì thửa ruộng kia trở thànhhình vuông buộc phải chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(80 + 10) : 2 = 45 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

80 - 45 = 35 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 35 = 1575 (m2m2)

Vậy diện tích hình chữ nhật là: 1575 (m2m2)

Dạng toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi

Bài 1.Hai ông cháu hiện thời có tổng số tuổi là 74, Biết rằng từ thời điểm cách đó 4 năm cháu kém ông 56 tuổi. Tính số tuổi của từng người

Đáp án:

Cách phía trên 4 năm cháu kém ông 56 tuổi nên hiện thời cháu vẫn kém ôn 56 tuổi.

Tuổi ông bây giờ là:

(74 + 56) : 2 = 65 (tuổi)

Tuổi của cháu bây chừ là:

65 - 56 = 9 (tuổi)

Vậy ông: 65 tuổi, cháu: 9 tuổi

Bài 2. Anh hơn em 7 tuổi, biết rằng 5 năm nữa thì toàn bô tuổi của 2 bằng hữu là 27 tuổi. Tính số tuổi của mọi cá nhân hiện nay

Đáp án:

5 năm nữa mỗi cá nhân tăng 5 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai đồng đội hiện nay là:

27 - 5 x 2 = 17 tuổi

Tuổi anh hiện giờ là:

(17 + 7) : 2 = 12 tuổi

Tuổi em hiện nay là:

17 - 12 = 5 (tuổi)

Vậy anh: 17 tuổi, em: 5 tuổi

Bài tập tự luyện

Bài 1:Một phép trừ gồm tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 1920. Hiệu to hơn số trừ 688 solo vị. Hãy tra cứu phép trừ đó?

Đáp án:

Đáp số: Số bị trừ: 960, số trừ: 136, hiệu 824.

Phép trừ: 960 - 136 = 824.

Bài 2:Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số nữ giới ít hơn số các bạn trai là 4. Hỏi lớp đó tất cả bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu chúng ta gái?

Đáp án:Số các bạn trai là 20, số nữ giới là 14.

Bài 3: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bằng 292 và giữa bọn chúng có toàn bộ 7 số chẵn khác?

Đáp án:Hai số cần tìm là: 154 với 138.

Bài 4: Tìm nhị số lẻ bao gồm tổng bằng 220 với giữa chúng có 5 số chẵn?

Đáp án:Hai số lẻ đề nghị tìm là: 105 cùng 115.

Bài 5:Ngọc có toàn bộ 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lôi ra 10 viên bi đỏ với hai viên bi xanh thì số bi đỏ ngay số bi xanh. Hỏi bao gồm bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Đáp án:Số viên bi xanh là: 20, số bi đỏ là 28.

Bài 6:Hai lớp 4A với 4B có tất cả 82 học tập sinh. Nếu gửi 2 học sinh ở lớp 4A thanh lịch lớp 4B thì số học viên 2 lớp sẽ bởi nhau. Tính số học viên của mỗi lớp?

Đáp án:Lớp 4A bao gồm 42 học sinh, lớp 4B có 40 học tập sinh.

Bài 7:Tổng 2 số là số lớn số 1 có 3 chữ số. Hiệu của bọn chúng là số lẻ bé dại nhất tất cả 2 chữ số. Kiếm tìm mỗi số

Bài 7:Hai số buộc phải tìm là 498 cùng 502.

Bài 8.Tuổi chị với tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em yếu chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 8:Chị 22 tuổi, em 14 tuổi.

Bài 9: tía hơn con 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của tất cả hai bố con tròn 50. Tính tuổi hiện thời của mọi cá nhân ?

Bài 9:Bố 36 tuổi, con 8 tuổi.