CÁCH MAY ÁO SƠ MI NỮ DÁNG SUÔNG CỔ ĐỨC CÓ CHÂN, HƯỚNG DẪN CÁCH CẮT ÁO SƠ MI NỮ CƠ BẢN

-

Hiện nay, không hề ít chị em say mê tự tay may cho mình những cỗ cánh, nhất là áo sơ mày – một thành tích dễ phối thứ – để diện đi làm, đi dạo nhưng chưa chắc chắn nên ban đầu như nỗ lực nào. Nhằm giúp cho bạn “tháo gỡ” khó khăn này, shop chúng tôi sẽ hướng dẫn biện pháp may áo sơ mi nữ giới khá hữu ích, cùng dễ thực hiện. Mời bạn cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Cách may áo sơ mi nữ dáng suông cổ đức có chân

1. Dạy giảm áo sơ mi nữ: cấu trúc và số đo áo sơ mi

Áo sơ mày có cấu trúc chính gồm các phần như sau:

Thân trước: tất cả 2 miếng thân và 2 decoupe.Thân sau: bao gồm 2 miếng thân với 2 decoupe.Tay áo: Tay 1 mang.Cổ áo: gồm Chân cổ cùng Lá cổ.

Số đo mẫu:

Dưới đây là số đo chủng loại trong hướng dẫn giảm áo sơ ngươi nữ của bài viết.

Dài áo (Da) = 62 cm
Dài eo (De) = 38cm
Dài cạnh cổ cho Mông (Dccm) = 56cm
Dài cạnh cổ đến ngực (Dccn) = 23cm
Dài tay (Dt) = 58cm
Vòng cổ (Vc) = 35cm
Vòng ngực (Vn) = 86cm
Vòng eo (Ve) = 68cm
Vòng mông (Vm) = 90cm
Rộng vai (Rv) = 36cm
Rộng cửa ngõ tay (Dx
R) = 6 × 23cm
Bản chân cổ = 3cm
Ly tách = 3cmSố đo mẫu

2. Dạy giảm may áo sơ ngươi nữ: phương pháp tính vải

Đối với vải khổ 90cm = 1 nhiều năm tay + 2 dài áo
Đối với vải vóc khổ 120cm = 1 dài tay + 1 dài áo + mặt đường may
Đối với vải khổ 150cm = 1 lâu năm áo + 40 cm.

3. Công thức cắt áo sơ mi đàn bà thân trước

Bạn kẻ một con đường thẳng OY tuy vậy song đường AY, và giảm đường AX tại những điểm A’,C’,D’, E’, G’.Bạn kẻ một con đường giao khuy, bí quyết đường OY khoảng chừng 1.5cm.Vẽ con đường A’B’ = Xv + 0.5 = 4.5cm.Đánh dấu các điểm trên OX.Bạn vẽ vòng cổ (A’A1’) = Ve/6 + 1 = 6.8cm.Bạn vẽ vai con (TT) = TS/A1’B1’ = A2B1.Bạn vẽ con đường vòng trước nách bằng cách xác định trên C’X một khoảng chừng bằng chiều rộng ngang ngực = C’C1’ = (Vn + CĐn)/4 + 0.5 = 22cm.Từ điểm B1’, chúng ta vẽ đường B1’B2’ lâu năm 32cm rồi hạ vuông góc, và cắt đường C’X trên điểm C2’.Đánh vệt vị trí trung điểm của con đường B2’C2’ là H, sau đó bạn vẽ nối điểm H’ với C1’.Đánh vệt vị trí trung điểm của mặt đường H’C1’ là Q, tương tự, bạn cũng vẽ nối điểm Q với H’.Đánh dấu vị trí trung điểm của con đường QH’ là Q’.Bạn vẽ một đường cong qua các điểm B1’, H’, Q’, C1’. Đây là mặt đường vòng nách trước.

Cắt áo sơ mi nữ giới cơ bản

Vẽ sườn thân, gấu áo 

Trên mặt đường D’X, bạn khẳng định một đoạn rộng ngang eo (Rne) = D’D1’ = (Ve + CĐe)/4 + 3 (ly) = 20cm.Trên đường E’X, bạn khẳng định một đoạn rộng lớn ngang mông (Rnm) = E’E1’ = (Vm + CDDm)/4 = 22.5cm.Bạn nối những điểm C1’, D1’, E1’ và giảm đường G’X tại điểm G1’.Bạn vẽ con đường cong lõm C1’D1’, nối các điểm D1’, E1’, G1’ để chế tác thành mặt đường cong lồi .Sa vạt trước (G’G2’) = 1/30 toàn nước = 2.8cm.Trên con đường G1’E1’, bạn lấy một quãng G1’K’ = 1.5cm. Tiếp đến, bạn vẽ gấu thân trước là con đường cong lồi K’G2’.Ly (D’T’) = 1/10 vn + 1 = 9.6cm.Trục ly tuy nhiên song với mặt đường OY, giảm đường C’C1’ tại điểm T1’. Lúc này, chúng ta nối điểm T1’ với điểm H’, cùng vẽ đường cong T1’H’.Từ điểm H’, chúng ta vẽ con đường H’H1’ = 0.5cm.Vẽ sườn thân, gấu áo

Cách giảm áo sơ mi nàng cơ bản: Kỹ thuật ra ngoài đường may

Giao khuy: Chừa đường may 1cm
Vòng cổ, vòng nách: Chừa nét chỉ may 1cm
Vai con: Chừa nét may 1.2cm
Sườn: Chừa nét chỉ may 1.5cm
Gấu: Chừa nét may 3cm

4. Giảm áo sơ mày nữ: bí quyết cắt thân sau

Xác định những điểm bên trên AY

Dọc biên vải, bạn kẻ một đường thẳng AY và các định các điểm trên đường này như sau:

AG = dài áo = 62cm
AB = Xuôi vai – 2 = 4 – 2 = 2cm.BC = Hạ nách= Vn/5 + (1.5 mang đến 1.8) = 86/5 + 1.8 = 19cm.AD = Hạ eo = số đo lâu năm eo = 38.AE = Hạ mông = dài cạnh cổ cho mông (Dccm) = 56cm.

Sau đó, từ gần như điểm trên, chúng ta vẽ những đường vuông góc với trục AY. Đây chính là các con đường AX.

Xác định những điểm bên trên AX

Bạn triển khai vẽ vòng cổ như sau:

Rộng ngang cổ (Rnc) = AA1 = Vc/6 + (từ 1.5cm đến 1.8cm) = 7.5cm.Tại điểm A1, các bạn vẽ con đường A1A2 = 2cm, vuông góc với con đường AA1.Đánh lốt điểm I là trung điểm của đường AA1, nối điểm A2 với I, với I’ là trung điểm của A2I. Bạn nối điểm I’ với A1, rồi khắc ghi I’’ là trung điểm của mặt đường này.Bạn vẽ vòng cổ là đường đi qua 4 điểm A2, I’’, I, cùng A.

Hướng dẫn cắt may áo sơ mi thiếu nữ cơ bản: xác định vai nhỏ thân sau

Trên mặt đường BX, chúng ta lấy một quãng rộng ngang vai là BB1 = Rv/2 + 0.5 = 18.5cm.Bạn nối điểm A2 với điểm B1 được đường A2B1. Đây là mặt đường vai con.Xác định các điểm trên AY

Dạy cắt áo sơ mi nữ: biện pháp vẽ vòng nách

Trên mặt đường CX, các bạn lấy một đoạn bằng form size chiều rộng ngang ngực Rnn = C1C = (Vn + CĐn)/4 – 0.5 = 21cm.Từ điểm B1, các bạn vẽ mặt đường B1B2 = 1.5cm cùng hạ vuông góc với mặt đường CX, giảm tại điểm C2.Bạn ghi lại trung điểm của mặt đường B2C2 là H, nối điểm H cùng với điểm C1.Bạn tiếp tục ghi lại trung điểm của đoạn IC1 là điểm O rồi nối đặc điểm đó với điểm C2. Sau đó, bạn khắc ghi trung điểm của đoạn OC2 là O1.Bạn vẽ mặt đường cong qua 4 điểm B1, H, O1, C1 để tạo nên vòng nách.

Vẽ sườn thân với gấu áo

Trên con đường DX, bạn lưu lại đoạn rộng ngang eo Rne = D1D = (Ve+CĐe)/4 + 3cm (ly) = 20cm.Trên con đường EX, bạn đánh dấu đoạn rộng ngang mông Rnm = E1E = (Vm+CDDm)/4 = 22.5cm.Bạn nối điểm C1, D1, E1 cùng nhau và kéo dài đường thẳng cắt đường GX trên điểm G1.Bạn nối 2 điểm C1 cùng D1 bởi một đường cong lõm, còn 3 điểm D1, E1, G1 tạo thành đường cong lồi.Trên đường G1E1, các bạn lấy đường G1K dài khoảng chừng 1cm mang đến 1.5cm. Sau đó, các bạn nối điểm K cùng G để tạo ra thành mặt đường cong lồi.

Hướng dẫn giảm may áo sơ mi bạn nữ cơ bản: Vẽ ly chiết

Bạn đánh dấu trung điểm của con đường D1D là vấn đề T. Trục ly qua điểm T, tuy vậy song với mặt đường AY giảm đường CX tại điểm T1. Tiếp theo, các bạn nối 2 điểm T1 và I bởi một mặt đường cong.

5. Công thức cắt tay áo

Công thức cắt tay áo như sau:

AA1 = 1/2 x (B1C1 + B1’C1’) = 50% x (18 + 17) = 17.5cm.AD = Số đo nhiều năm tay – Số đo măng sec = 56 – 6 = 50cm.Hạ khuỷu tay (AC) = Dt/2 + 5 = 33cm.Hạ sở hữu tay (AB) = 2/3 AA1 = 2/3 x 21 = 14cm.Cửa tay (DD1) = ½ size chiều rộng lớn măng sec = 11.5cm.Còn xây đắp đường cong 2 mang tay theo hình vẽ dưới đây.

6. Học may áo sơ mi nữ: cách làm cắt cổ áo đức

Chân cổ

Bạn gập vải theo chiều ngang làm thế nào cho 2 mặt buộc phải úp vào bên trong. địa thế căn cứ vào mặt đường gập, chúng ta tính như sau:

AB = ½ form size Dài chân cổ = ½ kích thước của Chu vi vòng cổ.Từ điểm B, lấy vào trong 1 đoạn 2.5cm và lưu lại là điểm C.AD = ½ kích thước của vòng cổ thân sau.

Xem thêm: Tên Gọi Và Hình Ảnh Các Loại Hoa Lan, Ý Nghĩa & Hình Ảnh Hoa Lan Đẹp Nhất 2023

Từ mặt đường AB, các bạn dựng một đường thẳng lên trên với vuông góc.

Vẽ con đường AA1 = 0.5cm.Vẽ con đường A1A2 = Kích thước bản to chân cổ = 3cm.Vẽ con đường BB1 = 2.5 cm.Bạn vẽ một con đường cong nối 3 điểm A1, D, B1 làm cho má cổ.Vẽ con đường B1B2 = 1.7 cm.Bạn nối 2 điểm A2, B2 kéo dãn cắt con đường C tại điểm C1. Tiếp đó, bạn nối 2 điểm B1 cùng C1, rồi bo tròn đầu cổ từ 3 điểm B1, C1, A2.

Bản cổ

Bạn vẽ con đường A2A3 = 2cm.Bạn vẽ đường A3A4 = 4cm.Từ điểm A4, bạn kẻ đường vuông góc và cắt đường B trên điểm B3.Bạn nối 2 điểm C1, B3 và kéo dãn dài bằng cạnh C1B4 = 6.5cm.Bạn tấn công cong trường đoản cú A4 cho B4, A3 cho C1 để hoàn hảo cổ.

Đường may

Bạn chừa đường chỉ may khoảng 0.6cm.

7. Cắt áo sơ mày nữ: giải pháp cắt may măng séc

Công thức thái măng séc như sau:

Chiều nhiều năm của măng séc = CT + 4cm. Bản to măng séc: 4cm. Khi cắt, các bạn chừa đường chỉ may 0.6cm.cat ao so ngươi nu

8. Tiến trình cắt áo sơ mi nữ

Các bước may áo sơ mi cô bé như sau:

Bước 1: bạn sang phấn các đường tách eo.Bước 2: Bạn thực hiện may chiết eo thân trước với sau. Bước 3: bạn may ráp sườn vai cùng với sườn thân.Bước 4: chúng ta may tay áo, măng séc rồi may ráp tay vào thân.Bước 5: các bạn may cổ áo, tiếp nối may phần cổ áo vào thân.Bước 6: triển khai lên phần gấu áo sơ mi.Bước 7: các bạn làm khuy cúc và triển khai xong sản phẩm. 

Khi cắt may áo sơ mi nữ dáng suông cổ đức gồm chân bạn cần xem xét một số điểm lưu ý hình dáng vẻ của áo như sau: tay áo dài, vẻ bên ngoài măng séc; túi của áo là một số loại bêu tenant, có cánh bâu cùng chân bâu; Thân áo có thiết kế dáng suông, không tồn tại chiết ngực hay chiết eo; thân thân áo trước gồm hàng khuy đơn. Cùng lis.edu.vn theo dõi nội dung bài viết ngay tiếp sau đây nhé!


Cách may áo sơ mi thanh nữ dáng suông cổ đức có chân

I. Mang số đo mẫu

Ngang vai (V) = 38 cm; dài áo (DA) = 62 cm; Vòng ngực (VN) = 84 cm; lâu năm tay (T) = 54 cm; Vòng cổ (C) = 34 cm; Vòng mông (VM) = 88 cm.

II. Cách tính vải

Khổ vải 0.9 mét = 1 nhiều năm tay + 2 nhiều năm áo
Khổ vải 1.2 mét = 1 dài tay + 1 dài áo + con đường may
Khổ vải vóc 1.5 mét = 1 nhiều năm áo + 40 cm.

III. Thiết kế

1. Thân trước

Tiến hành gấp hai mép vải vóc trùng nhau, mép vải để về phía fan cắt, mặt yêu cầu áp vào nhau.Chừa nẹp với giao khuy một khoảng tầm độ 5.5 cm.Thực hiện tại kẻ AD dài áo + 2 centimet gấu.Hạ nách = AC = 1/4 N thêm 1 cm; Xuôi vai = AN = 4 cm; rộng đô = CX = 1/2 V sút 1 cm.Rộng vai = BB1 = 50% V; rộng lớn mông = DD1 = 1/4 M + 2 centimet hoặc 3 cm; rộng ngực = CC1 = 1/4 N + 3 centimet hoặc 3 cm.Chia cổ: rộng cổ = AA1 = 1/5 C giảm 0.5 cm; AH = 1/5 C thêm 0.5 cm.Tiến hành nối A1 xuống B1 với A1 xuống H, C1 xuống D1, B1 xuống X. Sau đó tiếp tục vén cong A1 xuống H cùng B1 xuống C1.Sa gấu = DE = 1.5 cm.Đường cắt: Chừa 0.6 cm đường may so với nách áo và con đường cong cổ; Chừa 1 cm đường may so với vai áo và sườn.

*

Hướng dẫn giảm may áo sơ mi con gái dáng suông cổ đức có chân

3. Tay áo

Gấp song vải theo hướng dọc sao cho mặt phải vải úp vào nhau.AC nhiều năm tay – măng séc
Sâu tay = AB = 1/8 N + 1 centimet hoặc 2 cm.AB1 = một nửa x (vòng nách sau + vòng nách trước) + 0.5 cm.Nối điểm A xuống B, chia 3 và triển khai vạch cong.Cửa tay = CC1 = 1/2 CT + 3 cm hoặc 5 cm.Thực hiện nối mặt đường sườn tay B1 xuống C1.

4. Chi tiết phụ

a. Cổ áo

Gấp đôi vải, mặt yêu cầu của vải vóc úp vào nhau.Bản cổ = AB = 4 cm; Chiều dài bạn dạng cổ = BB1 = 1/2 (vòng cổ thân trước + vòng cổ thân sau)AI lên A2 = 1 cm mang đến 1.5 cm; Số đo B1H = 1 cm; A2 ra A3 = 3 cm đến 4 cm
Thực hiện nay nối A3 xuống H với H về B2.Chân cổ chúng ta dựa theo con đường cong BH.Chiều lâu năm chân cổ = 50% x (Vòng cổ thân trước + vòng cổ thân sau) + 0.5 cm; To bản chân cổ = 3 cm đến 4 cm.

b. Đường cắt

Bạn chừa hầu như một khoảng chừng chừng 0.6 cm.

b. Măng séc

Chiều nhiều năm măng séc = CT + 4 cm; phiên bản to măng séc = 4 cm.Chừa hầu hết 0.6 centimet khi cắt.

IV. Quá trình tiến hành giảm may

Cắt may áo sơ mi phụ nữ dáng suông cổ đức bao gồm chân

Bước 1: Sang phấn các đường tách eo
Bước 2: May phân tách eo thân sau và thân trước
Bước 3: Ráp sường vai với sườn thân
Bước 4: May tay áo với ráp tay vào thân
Bước 5: May phần cổ áo và tra phần cổ áo vào thân
Bước 6: Lên gấu
Bước 7: Hoàn tất, làm cho khuy cúc.

Tổng kết

Hy vọng rằng hướng dẫn cắt may áo sơ mi cô bé dáng suông cổ đức bao gồm chân trên phía trên của lis.edu.vn đang làm đa dạng và phong phú thêm kinh nghiệm tay nghề may vá của bạn. Chúc bạn tiến hành thành công!