HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GALAXY NOTE 3 TRỞ NÊN TUYỆT VỜI HƠN, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NOTE 3 VỚI CỬ CHỈ TAY ĐƠN GIẢN

-
vn SM-N9000ZWEXXV SM-N900 "softwares":Modified
Modified
Date
Calendar":1378835580000,"file
Version":"Kies 3.0(13091_39)","file
Size":"35.46","contents
Type
Code":"SW","file
ID":5540537,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=5540537&CDCtt
List":Code":"972","name":"Win XP/Vista/Win 7/Win 8">,"area
List":Code":"AC"}>,"language
List":Code":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}>}>,"manuals":Name":"Safety_information_Rev.1.4_131025.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1393348620000,"file
Version":"1.4","file
Size":"8","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201402/20140226112723812/Safety_information_Rev.1.4_131025.pdf","file
ID":5646669,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=5646669&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201402%2F20140226112723812%2FSafety_information_Rev.1.4_131025.pdf","os
List":null,"area
List":Code":"AE"},"code":"AF","org
Code":"AF","code":"AR","org
Code":"AR","code":"BD","org
Code":"BD","code":"DZ","org
Code":"DZ","code":"EG","org
Code":"EG","code":"GH","org
Code":"GH","code":"ID","org
Code":"ID","code":"IN","org
Code":"IN","code":"IQ","org
Code":"IQ","code":"IR","org
Code":"IR","code":"JM","org
Code":"JM","code":"KE","org
Code":"KE","code":"KZ","org
Code":"KZ","code":"LY","org
Code":"LY","code":"MA","org
Code":"MA","code":"MR","org
Code":"MR","code":"NG","org
Code":"NG","code":"PH","org
Code":"PH","code":"PK","org
Code":"PK","code":"SA","org
Code":"SA","code":"SG","org
Code":"SG","code":"SN","org
Code":"SN","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"TR","org
Code":"TR","code":"UZ","org
Code":"UZ","code":"VN","org
Code":"VN","code":"ZA","org
Code":"ZA">,"language
List":Code":"EN","name":"ENGLISH"},"code":"FR","org
Code":"FM","name":"FRENCH(M.E.Asia)","code":"AR","org
Code":"AR","name":"ARABIC","code":"HE","org
Code":"HE","name":"HEBREW","code":"ID","org
Code":"ID","name":"INDONESIAN","code":"FA","org
Code":"FA","name":"PERSIAN","code":"TH","org
Code":"TH","name":"THAI","code":"UR","org
Code":"UR","name":"URDU","code":"VI","org
Code":"VI","name":"VIETNAMESE">},"description":"Safety Guide","file
Name":"LTN_Safety_information_Rev.1.7.8_151111a_removable.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1447194300000,"file
Version":"1.7.8","file
Size":"8.47","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201511/20151111162404046/LTN_Safety_information_Rev.1.7.8_151111a_removable.pdf","file
ID":6301445,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=6301445&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201511%2F20151111162404046%2FLTN_Safety_information_Rev.1.7.8_151111a_removable.pdf","os
List":null,"area
List":Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AR","org
Code":"AR","code":"CL","org
Code":"CL","code":"CR","org
Code":"CR","code":"DM","org
Code":"DM","code":"DO","org
Code":"DO","code":"EN","org
Code":"EC","code":"EG","org
Code":"EG","code":"GT","org
Code":"GT","code":"IR","org
Code":"IR","code":"LK","org
Code":"LK","code":"LY","org
Code":"LY","code":"NI","org
Code":"NI","code":"PA","org
Code":"PA","code":"PE","org
Code":"PE","code":"PK","org
Code":"PK","code":"PY","org
Code":"PY","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"VN","org
Code":"VN">,"language
List":Code":"EN","name":"ENGLISH"},"code":"ES","org
Code":"S3","name":"SPANISH(Latin America)">},"description":"Hướng dẫn sử dụng","file
Name":"SM-N900_UM_EU_Kitkat_Eng_Rev.1.0_140127.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1392226680000,"file
Version":"1.0","file
Size":"2.71","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201402/20140213113419769/SM-N900_UM_EU_Kitkat_Eng_Rev.1.0_140127.pdf","file
ID":5542970,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=5542970&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201402%2F20140213113419769%2FSM-N900_UM_EU_Kitkat_Eng_Rev.1.0_140127.pdf","os
List":null,"area
List":Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AR","org
Code":"AR","code":"BD","org
Code":"BD","code":"DZ","org
Code":"DZ","code":"EG","org
Code":"EG","code":"GH","org
Code":"GH","code":"ID","org
Code":"ID","code":"IN","org
Code":"IN","code":"IQ","org
Code":"IQ","code":"IR","org
Code":"IR","code":"JM","org
Code":"JM","code":"KE","org
Code":"KE","code":"KZ","org
Code":"KZ","code":"LY","org
Code":"LY","code":"MA","org
Code":"MA","code":"MR","org
Code":"MR","code":"NG","org
Code":"NG","code":"PH","org
Code":"PH","code":"PK","org
Code":"PK","code":"SA","org
Code":"SA","code":"SG","org
Code":"SG","code":"SN","org
Code":"SN","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"TR","org
Code":"TR","code":"UZ","org
Code":"UZ","code":"VN","org
Code":"VN","code":"ZA","org
Code":"ZA">,"language
List":Code":"EN","name":"ENGLISH"}>},"description":"Hướng dẫn sử dụng","file
Name":"SM-N900_UM_LTN_Jellybean_Eng_Rev.1.0_131018.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1380836820000,"file
Version":"1.0","file
Size":"78.69","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201310/20131018174329140/SM-N900_UM_LTN_Jellybean_Eng_Rev.1.0_131018.pdf","file
ID":5556981,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=5556981&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201310%2F20131018174329140%2FSM-N900_UM_LTN_Jellybean_Eng_Rev.1.0_131018.pdf","os
List":null,"area
List":Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AR","org
Code":"AR","code":"CL","org
Code":"CL","code":"CR","org
Code":"CR","code":"DM","org
Code":"DM","code":"DO","org
Code":"DO","code":"EN","org
Code":"EC","code":"EG","org
Code":"EG","code":"GT","org
Code":"GT","code":"IR","org
Code":"IR","code":"LK","org
Code":"LK","code":"LY","org
Code":"LY","code":"NI","org
Code":"NI","code":"PA","org
Code":"PA","code":"PE","org
Code":"PE","code":"PK","org
Code":"PK","code":"PY","org
Code":"PY","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"VN","org
Code":"VN">,"language
List":Code":"EN","name":"ENGLISH"}>},"description":"Hướng dẫn sử dụng","file
Name":"SM-N900_UM_SEA_Kitkat_Vie_Rev.1.0_140127.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1392226680000,"file
Version":"1.0","file
Size":"18.62","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201402/20140213113419769/SM-N900_UM_SEA_Kitkat_Vie_Rev.1.0_140127.pdf","file
ID":5547636,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=5547636&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201402%2F20140213113419769%2FSM-N900_UM_SEA_Kitkat_Vie_Rev.1.0_140127.pdf","os
List":null,"area
List":Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AR","org
Code":"AR","code":"BD","org
Code":"BD","code":"DZ","org
Code":"DZ","code":"EG","org
Code":"EG","code":"GH","org
Code":"GH","code":"ID","org
Code":"ID","code":"IN","org
Code":"IN","code":"IQ","org
Code":"IQ","code":"IR","org
Code":"IR","code":"JM","org
Code":"JM","code":"KE","org
Code":"KE","code":"KZ","org
Code":"KZ","code":"LY","org
Code":"LY","code":"MA","org
Code":"MA","code":"MR","org
Code":"MR","code":"NG","org
Code":"NG","code":"PH","org
Code":"PH","code":"PK","org
Code":"PK","code":"SA","org
Code":"SA","code":"SG","org
Code":"SG","code":"SN","org
Code":"SN","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"TR","org
Code":"TR","code":"UZ","org
Code":"UZ","code":"VN","org
Code":"VN","code":"ZA","org
Code":"ZA">,"language
List":Code":"VI","name":"VIETNAMESE"}>}>} https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx

Chào những bạnGalaxy lưu ý 3 docomođang gồm mức giá rất tốt ở thời gian hiện tại chỉ ở mức 8 triệu đồng, đấy là 1 sản phẩm được nhận xét rất cao về khía cạnh phần cứng cấu hình, thời lượng áp dụng Pin và bên cạnh đó làchiếc bút S-Penđược review là một điểm nhấn đặc trưng tạo buộc phải sự thành công xuất sắc của thành phầm này cùng với vô số chức năng thông minh cùng tiện dụng. Tuy nhiên thì chưa phải ai sử dụng note 3 cũng biết hết các tính năng đó thậm chí là quên luôn cả chiếc cây viết S-Pen đi kèm. Bởi vì vậy hôm nay, DDTM sẽ gửi tới chúng ta bài viếtHướng dẫn sử dụng bút S-pen trên Galaxy hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng galaxy note 3


*

*

Trước tiên để áp dụng chiếc cây viết Spen này, ngay khi chúng ta tháo bút thoát khỏi máy sẽ có 1 cửa sổ nhỏ dại với 5 lệnh không đụng để chúng ta thao tác. Tuy vậy trước lúc đến với khuyên bảo sử dụng những lệnh này mình sẽ chỉ dẫn 1 các bạn 1 vài tài năng cơ bản với bút Spen.

–Đầu tiên vẫn là vận dụng Snote tích hợp sẵn trong sản phẩm đây vẫn là nơi giúp cho bạn ghi chú phần đa thứ tài liệu, vẽ viết, kẻ bảng biểu, kèm theo hình ảnh và bất sản phẩm gì các bạn muốn. Chúng ta cũng có thể chọn đầy đủ chủ đề bao gồm sẵn cho phù hợp sau đó thực hiện chiếc cây bút Spen để gia công việc làm việc với giao diện trực quan lại của Snote. Ứng dụng này trên những đời Galaxy chú ý của Samsung đã đổi mới chiếc bút Spen trở lên hữu ích và ứng dụng hơn rất nhiều.

*

–Ngoài ra trên hồ hết màn hình, mọi hành lang cửa số ứng dụng ngẫu nhiên khi các bạn giữ phím tắt tích hòa hợp trên cây bút Spen bạn có thể khoanh tròn cùng đánh dấu, sau đó máy sẽ tự thừa nhận diện và biến phần diện tích bạn vừa khoanh thành thành 1 vùng lựa chọn và các bạn có thể chia sẻ qua những vận dụng khác tích hòa hợp trên đồ vật để cách xử lý hoặc cũng hoàn toàn có thể gửi bên dưới dạng hình ảnh qua Bluetooth, tin nhắn để share với bằng hữu rất tiện lợi.

–Trong phần thiết đặt hiển thị không chạm, chúng ta chọn thực hiện với cây bút Spen thì vào phần hình ảnh cũng như video clip khi hiển thị bên dưới dạng thumbail các bạn chỉ cần đưa cây bút lại ngay gần 1 bức hình ảnh bất kỳ tức thì lập tức ảnh sẽ phóng to lớn hiển thị rõ ràng, chi tiết hơn cho chúng ta mà ko rất cần được bật trực tiếp hình ảnh. Tương tự như khi coi Video, chiếc cây viết Spen chỉ cần di đưa đến thời hạn phát ngẫu nhiên thì cũng hiển thị phần nội dung phạt của đoạn đó mà các bạn không rất cần được tua đến, hết sức tiện lợi.

*

Và ngay hiện nay mình sẽ ra mắt đến các bạn 5 lệnh điều khiển chính bên trong phần cai quản Air
Command bao gồm: action Memo, Screen Write, Scrap Booker, S Finder cùng Pen Window. Đây đó là điểm khác hoàn toàn giữa Spen của note 3 so với các thế hệ galaxy chú ý và lưu ý 2 trước đây. Để kích hoạt Air
Command, fan dùng chỉ việc nhấn vào một nút nhỏ tuổi trên cây bút trước màn hình, trong bảng quản lý vừa hiện nay ra chỉ việc chọn đúng vào lệnh đề nghị thao tác.

1. Kích hoạt memo

Action memo là cửa sổ pop up được cho phép bạn chú thích ở bất cứ đâu trên màn hình. Bạn có thể di chuyển, phóng to lớn thu nhỏ tuổi cửa sổ lưu ý này thành một icon ,icon này đang luôn xuất hiện trên màn hình hiển thị và bạn có thể tiếp tục sử dụng bất kể lúc nào.

Action memo không chỉ là là một trình chú giải thông thường, nó còn cung ứng danh bạ, gửi mail, tra cứu kiếm địa điểm… so với nội dung mà chúng ta ghi chú. Ví dụ, khi chúng ta viết nhanh tên một bạn và số điện thoại cảm ứng thông minh của bạn đó trên kích hoạt memo, khi mong mỏi gọi ngay cho người đó, bạn chỉ việc chọn liên kết to action, nhấn nút gọi là có thể ngay lập tức thực hiện cuộc gọi. Và khi bạn có nhu cầu lưu lại tên fan đó vào danh bạ, bạn chỉ cần mở lại action memo, nhấn chọn lại links to action, lựa chọn Contacts với số điện thoại cảm ứng thông minh và tên sẽ tiến hành lưu trực tiếp vào danh bạ nhưng bạn không cần thiết phải điền lại thông tin gỉ hết.

Xem thêm: Mua Dụng Cụ Vẽ Móng Tay Làm Nail Đa Năng Chuyên Nghiệp Gồm Gì ?

*

Ngoài ra, kích hoạt memo còn được cho phép bạn thực hiên tương đối nhiều những tác vụ khác đối với nội dung ghi ghi nhớ như nhắn tin nhắn, email, kiếm tìm kiếm bên trên web, tìm add trên bạn dạng đồ và lưu tin tức trong To vì chưng task . Ở trên đây mình sẽ thử search kiếm cầm tay thông minh.vn trên web, chúng ta có thể tìm tức thì được kết quả. Hoặc tìm kiếm địa chỉ cửa hàng 208 Xã bầy trên google map, kết quả bạn sẽ thấy được ngay lập tức trên bản đồ.

2. Scrap
Booker

Scrap
Booker chuyển động như một sổ tay giữ trữ, bọn họ sẽ đưa tất cả những gì ý muốn lưu lại vào đó giúp thấy lại sau này. Lấy một ví dụ thấy một video hay mà chưa có thời gian coi, các bạn kích hoạt Scrap Booker lên và khoanh tròn đoạn phim đó. Giả dụ có bài xích báo nàobạn vẫn đọc và muốn chỉ mong mỏi lưu lại một đoạn cần thiết ,bạn chỉ cần khoanh tròn này lại và Scrap Booker vẫn chụp hình ảnh màn hình đồng thời lưu địa chỉ cửa hàng web để bạn truy vấn sau này. Tất cả những thông tin trên , bạn co thể làm chủ đễ dàng bằng cách tạo thư mục riêng biệt để lưu trữ ví dụ như video, mobile, thông tin v.v. Với khi hy vọng xem lại, bạn chỉ cần vào thư mục sẽ lưu, xuất hiện và kiếm tìm thấy ngay tin tức mình cần.

*

Ở phía trên mình đã thử vào youtube với lưu một clip bằng Scrap Book, mình lựa chọn 1 video cùng nhấn chọn Scrap
Booker tiếp nối khoanh vùng video, thêm ghi chú. Bản thân đưa đoạn clip vừa rồi vào thư mục Youtube tiếp đến nhấn lưu lại. Khi ý muốn xem lại video, mình chỉ việc mở lại folder Youtube sẽ lưu, ngay lập tức lập tức video clip đó sẽ tiến hành phát trực tiếp trên Scrap
Booker cơ mà không nên vào lại youtube nữa.

3. Screen Write:

Tính năng đồ vật 3 là Screen Write. Screen Write auto chụp hình ảnh màn hình lại khi được chọn đồng thời hiện hình ảnh bút để chúng ta ghi chú, đánh dấu… nhân tài này ngay sát như hoàn toàn tương từ bỏ với quick memo trên chiếc LG. Bạn có thể chụp màn hình điện thoại, ghi chú ngẫu nhiên thông tin nào lên trên hình ảnh chụp đó và lưu lại.

4. S Finder

S Finder hoàn toàn có thể là tính năng lạ hữu ích tuyệt nhất trên lưu ý 3 khi nó mang đến phép họ tìm kiếm toàn thể nội dung trong lưu giữ máy. Bằng phương pháp sử dụng tìm kiếm kiếm tag theo thời hạn hay câu chữ thì bạn sẽ không đề nghị mất thời hạn với một loạt ứng d���ng để tìm kiếm. Ví dụ khi bạn muốn tìm kiếm một tấm ảnh đã lưu lại trong máy, chúng ta cũng có thể tìm ra nó bằng một từ bỏ khóa tương quan mà chúng ta nhớ được, giả dụ vẫn chưa thể tìm được bức ảnh bạn mong mỏi muốn, bạn cũng có thể thu thuôn số kết quả cho ra bằng phương pháp chọn khoảng thời hạn chụp… khiến cho ra những kết quả gần hơn.

*

Ngoài ra s-Finder cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm luôn luôn những tùy chỉnh và setup trong máy. Rất đơn giản, lấy ví dụ mình nên mở thiết đặt bluetooth, theo cách thường thì mình sẽ phải vào setting và qua một số bước mới rất có thể tìm được, cùng với s-Finder, rất đối kháng giản, bạn chỉ cần gõ công nghệ bluetooth không dây và mục tìm kiếm, các bạn sẽ dễ dàng tra cứu được thiết lập bluetooth trong giao diện thông số kỹ thuật và chúng ta có thể chọn điều chỉnh ngay trong S-Finder

5. Pen window

Về cơ bản, đây chính là một lệnh giúp bạn dùng chú ý 3 dễ dàng dàng cai quản và chạy cùng lúc nhiều vận dụng trên một màn hình.

*

Để sử dụng, tín đồ dùng chỉ cần vẽ một hình vuông hoặc chữ nhật nhỏ lên màn hình, sau đó lựa chọn một trong 8 vận dụng Samsung cung ứng (máy tính, đồng hồ, You
Tube, điện thoại, Chat
On, danh bạ, Google Hangout và trình duyệt). Lúc này áp dụng được lựa chọn sẽ chiếm một trong những phần diện tích màn hình do thiết yếu tay người tiêu dùng vẽ ra, phần màn hình còn lại dùng cho những nội dung khác.

Ví dụ, bạn dùng hoàn toàn có thể “vẽ” vận dụng máy tính, trình chăm sóc và You
Tube trên một màn hình. Lúc này, bạn dùng hoàn toàn có thể vừa tiến hành việc thống kê giám sát với sản phẩm tính, vừa lướt web vừa xem You
Tube trên thuộc một màn hình của lưu ý 3.

Mời chúng ta đón xem videoHướng dẫn áp dụng chiếc bút S-Pen trên Galaxy note 3 Docomo kết quả nhất: