MẪU SỔ CHỦ NHIỆM THCS CHUẨN, CHI TIẾT FILE WORD, SỔ CHỦ NHIỆM NĂM 2022

-
Bạn đang xem bài viết ✅ Sổ chủ nhiệm năm 2022 – 2023 Mẫu sổ công tác chủ nhiệm mới nhất ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bạn đang xem: Mẫu sổ chủ nhiệm thcs


Sổ chủ nhiệm là mẫu sổ được thực hiện theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT dùng cho các thầy cô giáo giảng dạy tại các trường Tiểu học, THCS và THPT đảm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp theo dõi tình hình lớp được phân công chủ nhiệm.


*

Sổ chủ nhiệm là một trong những hồ sơ, sổ sách mà bất kỳ thầy cô giáo tiểu học nào cũng cần theo dõi. Sổ chủ nhiệm được lập ra dùng để quản lý học sinh, là minh chứng báo cáo với các cấp quản lý về các diễn biến của lớp; phục vụ cho công tác giảng dạy, giáo dục học sinh và là cơ sở pháp lý để đánh giá và xếp loại học sinh. Sổ chủ nhiệm chính là một trong những hồ sơ giáo viên được kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo viên định kỳ. Vậy dưới đây là mẫu sổ chủ nhiệm năm 2022 – 2023, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.


Mục Lục Bài Viết


Sổ chủ nhiệm Tiểu học 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ……………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………..

 

 

 

 

Sổ chủ nhiệm

(Dành cho giáo viên chủ nhiệm lớp)

 

 

 

Trường tiểu học: …………………..………………….….

Họ và tên giáo viên: ………………….…………………..

Lớp: ……………..; Tổ chuyên môn: ……………….…..

 

 

 

 

 

 

 

Năm học: 20….-20….

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

(Trích Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương IV

GIÁO VIÊN

Điều 26. Giáo viên

Giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây

a) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

đ) Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.

h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

l) Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học sinh của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.

c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình bầu và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học sinh.

d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

Điều 29. Quyền của giáo viên, nhân viên

1. Giáo viên, nhân viên có những quyền sau đây

a) Được hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi và các chính sách khác theo quy định; được thay đổi hạng chức danh nghề nghiệp; được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

b) Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục; vận dụng các hình thức hoạt động và phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

c) Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

d) Được khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

đ) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài những quyền nêu tại khoản 1 của Điều này, còn có các quyền sau đây

a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình chủ nhiệm.

b) Được dự các cuộc họp của hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần và các quyền khác theo quy định.

3. Giáo viên làm công tác tổng phụ trách Đội được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Điều 30. Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên.

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học.

2. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học được thực hiện theo quy định. Hằng năm, giáo viên tự đánh giá và được nhà trường định kì đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học để làm căn cứ xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Điều 31. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên

Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên thực hiện theo quy định của ngành giáo dục và của pháp luật, trong đó cần chú ý:

a) Không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức.

b) Không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh.

c) Không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất.

d) Không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục.

đ) Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

Chương V

HỌC SINH

Điều 34. Nhiệm vụ của học sinh

1. Học tập, rèn luyện theo kế hoạch giáo dục, nội quy của nhà trường; có ý thức tự giác học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

2. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập; biết cách tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

3. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, em nhỏ, người già, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

4. Chấp hành nội quy, bảo vệ tài sản nhà trường và nơi công cộng; chấp hành trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

5. Góp phần vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.

Điều 35. Quyền của học sinh

1. Được học tập

a) Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú.

b) Học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

c) Học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn chưa được đi học ở nhà trường nếu có nguyện vọng chuyển đến học trong một trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp.

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Hướng dẫn ghi sổ chủ nhiệm thcs hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng


Việc tìm hiểu về cách ghi sổ chủ nhiệm tiểu học THCS violet là một vấn đề được rất nhiều giáo viên chủ nhiệm bậc trung học quan tâm hiện nay, bởi sổ chủ nhiệm rất quan trọng với các giáo viên chủ nhiệm. Vậy để nắm rõ về cách ghi sổ chủ nhiệm THCS violet mẫu mới nhất thì mọi người cùng theo chân infofinance.vn tham khảo qua nội dung bài viết dưới đây

Sổ chủ nhiệm THCS violet là gì?

Sổ chủ nhiệm THCS violet là một cuốn sổ mà hầu hết tất cả các giáo viên chủ nhiệm cấp trung học đều phải có. Khi có sổ chủ nhiệm này các giáo viên chủ nhiệm có thể dễ dàng nắm rõ được tất cả thông tin của học sinh lớp mình đang chủ nhiệm như về họ và tên, ngày tháng năm sinh, thông tin phụ huynh học sinh, các kế hoạch trong năm học, danh sách những học sinh thi đua…

Tại sao cần ghi sổ chủ nhiệm THCS violet

Đới với những giáo viên chủ nhiệm lâu năm thì sẽ nắm được việc nên lập sổ chủ nhiệm là rất cần thiết, tuy nhiên vẫn có một số giáo viên mới còn chưa rõ việc tại sao nên ghi sổ chủ nhiệm THCS violet. Để giải đáp thì mọi người cùng tham khảo nội dung sau đây

+ Khi lập thành công sổ chủ nhiệm thì mọi người sẽ thấy được tầm quan trọng của nó, giúp cho việc quản lý tất cả các thông tin về học sinh cũng như các vấn đề liên quan đến lớp học sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng

+ Ngoài ra sổ chủ nhiệm THCS còn mang lại cho giáo viên chủ nhiệm trong công tác giảng dạy, bởi qua đó giáo viên chủ nhiệm có thể nhìn nhận được kết quả học tập của tất cả học sinh để giúp có một kết quả học tâp tốt hơn

+ Không những thế mà sổ chủ nhiệm thcs còn giúp cho giáo viên sử dụng cuốn sổ đó thực hiện việc thi đua của trường hay quận tổ chức.

Xem thêm: Mua Bán Cây Dâu Tằm Tphcm Ở Đâu? Bán Giống Cây Dâu Tằm Giá Tốt, Chất Lượng

+ Cuối năm học giáo viên chỉ cần nhìn vào sổ chủ nhiệm là có thể đánh giá hay xếp loại học sinh một cách chính xác nhất, giúp giáo viên không mất quá nhiều thời gian vào công việc đó

Mẫu sổ chủ nhiệm THCS violet mới nhất

SỔ CHỦ NHIỆM

Họ và tên giáo viên chủ nhiệm: …………………..………………….….

Chủ nhiệm lớp: …………………..………………….………………

Trường Trung học cơ sở: …………………..………………….……..

Huyện – Thành phố: …………………..………………….…

NĂM HỌC 2022-2023

PHẦN I

NHỮNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Điều 38. Nhiệm vụ của học sinh

+ Theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường thì học sinh cần thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện một cách có trách nhiệm

+ Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.

+ Luôn có tinh thần rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt

+ Các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tích cực tham gia. Giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.

+Tất cả tài sản của nhà trường, nơi công cộng phải giữ gìn, bảo vệ, đồng thời những truyền thống của nhà trường nên góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy .

Điều 39. Quyền của học sinh

+ Trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện được bình đẳng, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà. Về việc học tập của mình được cung cấp thông tin, theo quy định được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường .

+ Về những quyết định đối với bản thân mình , được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục. Khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành được quyền học chuyển trường; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 37 của Điều lệ này.

+ Nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật học sinh được tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện, ngoài ra còn được giáo dục kỹ năng sống.

+ Theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác

+ Theo quy định của pháp luật được hưởng các quyền khác

Điều 41. Các hành vi học sinh không được làm

+ Với thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm

+ Không được gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

+ Trong giờ học không làm việc khác như sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc. Khi đang tham gia các hoạt động giáo dục không hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác .

+ Trong nhà trường và nơi công cộng không đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh.

+ Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia các tệ nạn xã hội.

Điều 42. Khen thưởng và kỷ luật

+ Nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện bằng các hình thức sau đây:

Khen trước lớp, trước trường

Học sinh tiên tiến, học sinh giỏi được khen thưởng

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen,

Các hình thức khen thưởng khác.

+ Khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật đối với học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện theo các hình thức sau đây:

Phê bình trước lớp, trước trường

Khiển trách và thông báo với gia đình

Cảnh cáo ghi học bạ

Buộc thôi học có thời hạn.

NỘI QUY CỦA NHÀ TRƯỜNG

NỘI QUY HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 1 : Thực hiện trách nhiệm đối với gia đình, đất nước.

+ Phải biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu đồng loại; yêu quý, tôn trọng, giử gìn Quốc kỳ, ảnh Bác; hát quốc ca trang nghiêm mỗi khi chào cờ.

+ Khi tổ quốc cần phải luôn thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân với tổ quốc Việt Nam .

+ Phải chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật giao thông và các luật liên quan khác

+ Luôn phải tôn trọng người tàn tật, không hiếp đáp trẻ thơ, giúp đỡ người già yếu .

+ Luôn giử gìn và xây dựng thái độ cư xử lịch sự, ôn hòa với mọi người, nhất là với bạn mình.

+ Phải biết ơn các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, nhiệt tình trong công tác xã hội do địa phương yêu cầu.

+ Để trở thành một học sinh phát triển toàn diện, một công dân tốt của xã hội thì nên rèn luyện để phấn đấu trở thành một Đoàn viên TNCS HCM, Đảng viên ĐCSVN, gương mẫu

Điều 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động.

+ Phải đi học đầy đủ, đúng giờ, chép bày và làm bầy đầy đủ.

+ Khi có trống vào lớp học sinh phải khẩn trương về chỗ ngồi, không đứng ngoài chờ giáo viên

+ Khi vào lớp, phải chú ý nghe giảng, ghi chép, làm bài nghiêm túc trong giờ học. Tuyệt đối không được làm việc riêng trong giờ học. Nếu làm mất trật tự, làm ảnh hưởng đến bài giảng của thầy cô và sự tiếp thu của bạn sẽ bị giáo viên hoặc giám thị mời ra khỏi lớp

+ Khi đến trường phải phấn đấu học tập tốt, có đủ sức khỏe, không ngừng nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu bài, tự giác chuẩn bị bài, thuộc bài và làm bài chu đáo

+ Để cập nhật thông tin và nâng cao trình độ, chất lượng học tập thì thường xuyên đọc sách, báo, nghe đài

+ Để xây dựng tương lai, bảo vệ tài sản nhà trường, hoa màu của người khác phải yêu lao động, phải học cho được một nghề nào đó

+ Các hoạt động văn thể mỹ do Đoàn trường phát động, tổ chức neen thường xuyên tham gia .

+ Để cha mẹ nắm rõ kết quả học tập, hạnh kiểm của mình phải trình sổ liên lạc của nhà trường về

+ Phải giử gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác, đổ nước, khạc nhổ bừa bãi; đại tiện, tiểu tiện phải đúng nơi quy định, không viết bậy, vẽ bậy lên bàn học, lên tường.

Điều 3 : Rèn luyện đạo đức, tác phong

+ Không đi dép lê, dép kẹp, dép lào khi vào trường, khuyến khích dép quay hậu, giày sandal, giày thể thao.

+ Theo quy định của trường phải mặc đồng phục:

Học sinh nam: quần tây , áo sơ mi trắng có phù hiệu, bản tên may vào áo, bên trên ngực trái, và phải bỏ áo vào thắt lưng nghiêm chỉnh

Học sinh nữ : phải mặc áo dài trắng trong các ngày chào cờ đầu tuần, các ngày lễ lớn theo quy định của một số nhà trường, các ngày học khác sử dụng áo sơ mi trắng, quần tây, hoặc đen, bỏ áo vào thắt lưng nghiêm chỉnh.

+ Phải có ý kiến đồng ý của cha mẹ khi nghỉ học và xin phép nhà trường, trừ ốm đau đột xuất. Sẽ bị đình chỉ học tập nếu nghỉ học không phép quá 3 ngày/tháng

+ Đầu tóc phải luôn được giử gìn sạch sẽ nhất là đầu tóc học sinh nam phải được hớt cao; không được xâm hình trên các bộ phận của cơ thể

+ Khi tiếp xúc với mọi người phải có cử chỉ lời nói văn minh, lịch sự. Với thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên trường cần phải chào hỏi, thưa gửi lễ phép, không văng tục, gây gổ, đánh chửi bạn

+ Với ông bà cha mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình phải đi thưa, khi về phải trình .

+ Phải hiếu thảo đối với cha mẹ, lễ độ với thầy cô, cán bộ giáo viên, công nhân viên, khách mời của nhà trường , thân ái với bạn bè

+ Không gây gỗ đánh nhau, không làm mất trật tự trong lớp, không quay cóp tài liệu khi làm bài, trung thực trong học tập, thi cử.

+ Không hút thuốc, không uống rượu, bia và các chất kích thích nguy hạy mà pháp luật cấm.

+ Không xem sách báo, phim ảnh đồi trụy, phản động.

+ Không tham gia , cỗ vũ các hoạt động số đề, cờ, bạc, đá gà, cá độ, đua xe, mê tính dị đoan

Điều 4 : Biện pháp xử lý kỷ luật

+ Sẽ nhắc nhở, phê bình, khiển trách, cảnh cáo trước lớp khi học sinh vi phạm nội qui, tùy theo lỗi nặng nhẹ .

+ Học sinh phải làm bản kiểm điểm và mời cha mẹ đến trường bàn bạc biện pháp giáo dục nếu bị cảnh cáo trước lớp,

+ Giáo viên chủ nhiệm sẽ mời cha mẹ học sinh đến thông báo tình hình vi phạm và lập biên bản cam kết khắc phục vi phạm nếu học sinh tiếp tục vi phạm nội qui. Kỷ luật cho thôi học nếu học sinh vi phạm tiếp diễn lần sau. Học sinh sẽ bị đình chỉ học tập khi nhà trường đã gởi giấy mời cha mẹ học sinh, mà học sinh có biểu hiện gian dối hoặc trì hoãn việc chuyển giấy mời, chờ đến khi phụ huynh đến trường làm việc để tìm hướng giải quyết.

+ Nhà trường sẽ kiên quyết cho thôi học nếu học sinh không chịu sửa chữa khuyết điểm sau khi đã thông báo cho cha mẹ

+ Sẽ bị xử lý ở mức kỷ luật cao nhất nếu đánh bạn, lôi kéo, thuê mướn người khác đánh bạn để giả quyết mâu thuẫn. Tùy vào mức độ vi phạm mà nhà trường sẽ áp dụng kỷ luật tại trường hay giao cho cơ quan công an xử lý.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN

Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học cơ sở

+ Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây:

Theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giáo viên dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường. Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Ở địa phương tích cự tham gia công tác phổ cập giáo dục

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục nê thường xuyên rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;

Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;

Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

Trong dạy học và giáo dục học sinh cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ;

Theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ khác .

+ Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những nhiệm vụ sau đây:

Nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh cần xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế

Theo kế hoạch đã xây dựng cần thực hiện các hoạt động giáo dục

Trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan

Cuối kỳ và cuối năm học cần nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất với Hiệu trưởng về tình hình của lớp

+ Trong hợp đồng thỉnh giảng giáo viên thỉnh giảng cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định

+ Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên trung học được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhà trường.

+ Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đội trong nhà trường.

+ Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh là giáo viên trung học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ tư vấn; có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.

Điều 32. Quyền của giáo viên

+ Giáo viên có những quyền sau đây:

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh được nhà trường tạo điều kiện

Theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ

Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;

Khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành được hưởng lương và phụ cấp (nếu có)

Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề

Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục khác nếu thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ quy định tại Điều 30 của Điều lệ này và được sự đồng ý của Hiệu trưởng ;

Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể;

Theo quy định của pháp luật được hưởng các quyền khác .

+ Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những quyền sau đây:

Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình

Khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật

Về công tác chủ nhiệm được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề

Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục

Theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp được giảm giờ lên lớp hàng tuần

+ Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành nếu giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh .

+ Về công tác tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thì Hiệu trưởng có thể phân công giáo viên. Giáo viên làm công tác tư vấn được bố trí chỗ làm việc riêng và được vận dụng hưởng các chế độ chính sách hiện hành.

Điều 33. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

+ Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên được quy định như sau:

Đối với giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm

Đối với giáo viên THCS có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT.

Giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn.

Giáo viên có trình độ trên chuẩn, có năng lực giáo dục cao được hưởng chính sách theo quy định của Nhà nước, được nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để phát huy tác dụng của mình trong giảng dạy và giáo dục.

Điều 34. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

+ Giáo viên phải có hành vi, ngôn ngữ ứng xử đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

+ Theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước thì trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm,

Điều 35. Các hành vi giáo viên không được làm

Giáo viên không được có các hành vi sau đây:

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

+ Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

+ Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

+ Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

+ Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.

+ Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Điều 36. Khen thưởng và xử lý vi phạm

+ Giáo viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được phong tặng các danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác.

+ Giáo viên có hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỘ MÔN

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO TỔ

SƠ ĐỒ LỚP HỌC

DANH SÁCH CÁN BÔ LỚP

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

KHÁO SÁT CHÂT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Cách ghi sổ chủ nhiệm THCS violet

Với những gì mà infofinance.vn chia sẻ về mẫu sổ chủ nhiệm THCS violet thì các giáo viên cũng đã nắm rõ, nếu đã tìm hiểu kỹ về mẫu thì cách ghi thì mọi người chỉ cần dựa vào mẫu để điền thông tin mà thôi.

*
Cách ghi sổ chủ nhiệm THCS violet

Như các mục như danh sách học sinh hay phụ huynh học sinh thì giáo viên cần ghi đầy đủ và chính xác, không được bỏ qua mục nào nếu thiếu sót thì nhanh chóng bổ sung sau. Đặc biệt năm học thì giáo viên chủ nhiệm cần có những nhận xét chung kể cả nhận xét tiêu cực hay tích cực.

Ngoài ra trước khi đầu năm khi ghi sổ chủ nhiệm thì giáo viên chủ nhiệm cần điều tả cơ bản về tình hình lớp chuẩn bị chủ nhiệm, đồng thời có những kế hoạch chủ nhiệm cụ thể để hoàn thiện lớp học. Luôn quan sát và theo sát học sinh để có những nhận xét chính xác nhất

Với những gì mà mọi người vừa tham khảo qua bài viết trên về cách ghi sổ chủ nhiệm THCS violet, hy vọng sẽ giúp các giáo viên khi nhận lớp chủ nhiệm tự tin hơn và dễ dàng trong việc quản lý lớp học