Những lợi ích khi niệm nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát

-

Bạn thường xuyên niệm Quán vắt Âm Bồ-tát: các bạn sẽ không còn tánh tham. Vị Bồ-tát sẽ giúp cho chính mình nuôi phệ lòng từ, hành pháp tía thí, khiến cho chính mình lúc nào vẫn muốn dâng tặng kèm cho fan khác chớ không có ý tước giành tài thiết bị của người.

Bạn đang xem: Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát

Bạn thường xuyên niệm Quán cầm Âm Bồ-tát: các bạn sẽ không còn sảnh giận. Vì Bồ-tát đã giúp cho chính mình có lòng trường đoản cú bi với trí tuệ rộng lớn lớn. Gồm từ bi các bạn sẽ thông cảm và hiểu cho thực trạng của bạn mà ko sân. Có Trí tuệ các bạn sẽ hiểu được trần gian là vô thường, vạn vật là vì duyên sanh, nên nó có cho hay mất đi bạn cũng ko giận.

Bạn hay niệm Quán rứa Âm Bồ-tát: các bạn sẽ không còn say mê mê. Bởi vì Bồ-tát sẽ giúp bạn khai mở trí thông minh thanh tịnh. Tất cả trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp tất cả tan, các bạn sẽ không chấp trước xuất xắc luyến ái một bạn hay sự đồ gia dụng nào đó.

Bạn hay niệm Quán cố kỉnh Âm Bồ-tát: các bạn sẽ không hại mình bị đọa vào bố đường ác nữa. Vì các bạn đã đoạn trừ ba độc tham sảnh si.

Bạn hay niệm Quán nạm Âm Bồ-tát: các bạn sẽ không còn bị những dịch nan y, hay dù có mắc chứng bệnh dịch nan y thuộc vô số dịch khác đi nữa, bạn cũng biến thành được khỏi. Vày trong Ngũ Bách Danh tất cả tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”

Bạn thường xuyên niệm Quán cầm cố Âm Bồ-tát: bạn sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Bởi vì trong gớm Phổ Môn đức Phật thích Ca có dạy “Nếu gồm vô lượng trăm nghìn muôn ức bọn chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán thay Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán nạm Âm Bồ-tát đã tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

Bạn thường niệm Quán cầm Âm Bồ-tát: Bạn có muốn cầu đàn ông hay con gái chi cũng hầu hết được toại ý; lại sanh con trai có phước đức trí tuệ, phụ nữ thì đoan chánh xinh đẹp. Vì trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.

Xem thêm: Rocket 1H Mua Ở Đâu Hà Nội ? 12 Địa Chỉ Bán Chính Hãng Kèm Liên Hệ

Bạn thường niệm Quán gắng Âm Bồ-tát: Dù các bạn ở trong bất kể hoàn cảnh nguy nàn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không hề chút run sợ nào. Vì năng lực của Bồ-tát sẽ bảo vệ làm cho mình cảm thấy vững vàng lòng, vị được năng lực này nên trong tởm Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”

Bạn hay niệm Quán nuốm Âm Bồ-tát: giả sử như trong đời này chúng ta bị nghèo thiếu, ô cửa bất hạnh, sinh sống trong khổ sở, bị bạn khinh bỉ cười chê…do những nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại tại, phụ thuộc bi nguyện độ sinh và năng lực tự tại to lớn của ngài, các bạn sẽ không còn bị các khổ kia nữa. Vị ngài có năng lượng “Phá trừ những nghiệp chướng trọng tội”

Bạn thường niệm Quán cầm cố Âm Bồ-tát: giả sử như vào đời này, vì nhu yếu sống, bạn cần cầu tiền của, bên cửa, lợi lộc, sự nghiệp sự nghiệp v.v…bạn cũng trở nên được toại ý, bởi vì ngài có năng lượng “Làm thỏa mãn các điều muốn cầu” chẳng những thỏa mãn về nhiều sang, danh lợi nhưng mà ngài còn phương tiện dẫn dắt các bạn tu phước, tu tuệ. Vì chưng bổn nguyện của ngài rốt ráo là mong mỏi cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”

Bạn thường xuyên niệm Quán chũm Âm Bồ-tát: bạn sẽ không còn buộc phải chịu quả báo đau khổ trong những đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng những khổ sanh già căn bệnh chết. Vì chưng trong tởm Phổ Môn ngài tất cả lập thệ nguyện “Các chủng loại trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già dịch chết khổ, Lần hầu hết khiến dứt hết.”

Bạn thường xuyên niệm Quán cố gắng Âm Bồ-tát: bạn sẽ không lo lắng bị những ác quỷ, tà thần cùng những loại tà thuật li mị võng lưỡng có tác dụng hại; hầu như bùa chú, độc dược cũng bắt buộc làm yêu thương tổn mang đến bạn. Bởi vì Bồ-tát có năng lượng hàng phục những thiên ma, tương khắc các nước ngoài đạo.

Bạn thường niệm Quán gắng Âm Bồ-tát: các bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn cấm đoán những điều ác xâm tổn đến. Bởi vì Bồ-tát tất cả uy đức vô cùng lớn, có tương đối nhiều quyến nằm trong là chư thiên, thiện thần, chúng ta sẽ vì kính phục uy đức của Bồ-tát mà đến đảm bảo bạn.

Bạn hay niệm Quán vậy Âm Bồ-tát: Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật như thế nào trong mười phương, bạn cũng biến thành được toại ý. Bởi vì ngài có năng lực thần thông từ tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

Bạn thường xuyên niệm Quán nuốm Âm Bồ-tát: các bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, ân oán gia trái nhà kết nghiệp sẽ không hề theo báo thù bạn nữa. Vì chưng ngài bao gồm đức hiệu “Chúng oán thù tất thoái tán” tức là các ân oán thù thảy phần đa lui tan.

Bạn hay niệm Quán nỗ lực Âm Bồ-tát: Hoặc trả là các bạn nghe đến thương hiệu ngài, khám phá thân tướng của ngài, lòng nghĩ về tưởng cho ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ kia mà các bạn sẽ không bị nhức đầu khó xử nơi những cõi. Do trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, trung ương niệm bất ko quá, năng diệt chư hữu khổ”.

Bởi vì: Đức Quán thay Âm Bồ-tát đang thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ rất lâu đã thắng lợi được trọng điểm đại tự đại bi, đã hội chứng đắt hết thảy những tam muội đà-la-ni, có năng lượng thần thông và sức tự tại cần yếu nghĩ bàn.ST…Xin thường xuyên niệm
Nam tế bào A Di Đà Phật