NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 11 THEO BÀI, NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 11

-

Chào chúng ta học sinh cùng quý thầy cô, lúc này Loga
VN gửi tới độc giả tài liệu "Trắc nghiệm Địa Lí 11 theo bài - gồm đáp án". Hi vọng để giúp ích cho các bạn học tập và giảng dạy.

Bạn đang xem: Ngân hàng trắc nghiệm địa lý 11

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 11 THEO BÀI

BÀI 1

SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN gớm TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Câu 1. Tiêu chuẩn để phân chia các tổ quốc trên thế giới thành hai đội nước (phát triển với đang phạt triển) dựa vào

A. điểm sáng tự nhiên với trình độ cải tiến và phát triển kinh tế.

B. điểm sáng tự nhiên cùng dân cư, xã hội.C. Trình độ phát triển kinh tế tài chính - làng hội.

D. đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển xã hội.

Câu 2. Các nước đang cải tiến và phát triển có

A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở tại mức cao, nợ quốc tế nhiều.

B. GDP trung bình đầu tín đồ cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ quốc tế nhiều.

C. GDP trung bình đầu fan thấp, chỉ số HDI ở tầm mức thấp, nợ quốc tế nhiều.

D. GDP bình quân đầu fan thấp, chỉ số HDI tại mức thấp, nợ quốc tế ít.

Câu 3. Bốn technology trụ cột của cách mạng công nghệ và công nghệ hiện đại là

A. Technology sinh học, technology vật liệu, công nghệ năng lượng, technology thông tin.

B. Technology hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, technology thông tin.

C. Công nghệ hóa học, technology sinh học, technology năng lượng, công nghệ vật liệu.

D. Technology điện tử, technology tin học, technology sinh học, công nghệ thông tin.

Câu 4. Các nước đang cách tân và phát triển không có điểm sáng nào sau đây?

A. GDP trung bình đầu người thấp rộng mức trung bình thế giới.

B. HDI thấp rộng mức trung bình thế giới.

C. Tuổi thọ cao hơn nữa mức trung bình thế giới.

C. Tỉ trọng cực hiếm kinh tế quanh vùng nông – lâm – ngư nghiệp lớn.

Câu 5. Các nước đang cải cách và phát triển có điểm lưu ý nào sau đây?

A. Nút sống cư dân cao.

B. Quá trình đô thị hoá cao.

C. Cơ cấu kinh tế tài chính hiện đại.

D. Trình độ chuyên môn phát triển kinh tế - buôn bản hội thấp.

Câu 6. Xu hướng sử dụng năng lượng gắn liền với cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại bên trên thế giới bây giờ là

A. Phát triển điện nguyên tử. B. Phát triển năng lượng tái tạo.


TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 11 THEO BÀI

BÀI 1

SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN ghê TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Câu 1. Tiêu chuẩn để phân loại các giang sơn trên trái đất thành hai nhóm nước (phát triển và đang phạt triển) dựa vào

A. đặc điểm tự nhiên và trình độ cải tiến và phát triển kinh tế.

B. điểm lưu ý tự nhiên và dân cư, thôn hội.C. Chuyên môn phát triển kinh tế tài chính - xóm hội.

D. điểm sáng tự nhiên với trình độ cải cách và phát triển xã hội.

Câu 2. Những nước đang phát triển có

A. GDP trung bình đầu tín đồ thấp, chỉ số HDI ở tầm mức cao, nợ nước ngoài nhiều. B. GDP trung bình đầu bạn cao, chỉ số HDI ở tầm mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.C. GDP bình quân đầu bạn thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ quốc tế nhiều.D. GDP bình quân đầu tín đồ thấp, chỉ số HDI ở tầm mức thấp, nợ quốc tế ít.Câu 3. Bốn công nghệ trụ cột của giải pháp mạng khoa học và công nghệ hiện đại là A. Technology sinh học, công nghệ vật liệu, technology năng lượng, technology thông tin. B. Technology hóa học, technology vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin. C. Công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, technology năng lượng, technology vật liệu. D. Technology điện tử, công nghệ tin học, technology sinh học, technology thông tin.Câu 4. Những nước đang trở nên tân tiến không có đặc điểm nào sau đây?

A. GDP trung bình đầu fan thấp rộng mức trung bình thế giới.

B. HDI thấp rộng mức trung bình thế giới.

C. Tuổi thọ cao hơn mức trung bình thế giới.

C. Tỉ trọng quý hiếm kinh tế khoanh vùng nông – lâm – ngư nghiệp lớn.

Câu 5. Những nước đang cải tiến và phát triển có đặc điểm nào sau đây?

A. Nút sống dân cư cao.

B. Quy trình đô thị hoá cao.

C. Cơ cấu tài chính hiện đại.

D. Trình độ phát triển kinh tế tài chính - xóm hội thấp.

Câu 6. Xu hướng sử dụng năng lượng gắn liền với cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại trên thế giới hiện thời là

A. Phát triển điện nguyên tử.B. Phát triển năng lượng tái tạo.

C. Phát triển thủy điện.C. Phát triển nhiệt điện than.

Câu 7. Rán Đô-li là sản phẩm của công nghệ

A. Thông tin.B. Năng lượng.C. Sinh học.D. Trang bị liệu.

Câu 8. đánh giá và nhận định nào dưới đây không đúng về ảnh hưởng của cuộc bí quyết mạng khoa học công nghệ hiện đại mang lại sự đổi khác cơ cấu lao động?

A. Giảm số lao rượu cồn chân tay.

B. Tăng số lao rượu cồn tri thức.

C. Giảm phần trăm lao hễ trong ngành dịch vụ.

D. Giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp & trồng trọt và công nghiệp.

Câu 9. Mang lại bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2014 (đơn vị: %)

Nhóm nước

Nhận xét nào sau đó là đúng với cơ cấu tổ chức GDP phân theo khu vực kinh tế của những nhóm nước?

A. đội nước đang cách tân và phát triển có tỉ trọng II lớn số 1 trong cơ cấu tổ chức GDP.

B. đội nước phát triển có tỉ trọng quanh vùng I lớn nhất trong cơ cấu tổ chức GDP.

C. đội nước cải cách và phát triển có tỉ trọng khu vực II cao hơn nữa nhóm nước sẽ phát triển.

D. đội nước đang phát triển có tỉ trọng khoanh vùng III tốt hơn team nước vạc triển.

Câu 10. Sự phân chia các nhóm nước phân theo trình độ phát triển gớm tế - xã hội gồm

A. Phát triển và đang phát triển.

B. Vẫn phát triển với công nghiệp mới.

C. Phát triển, đã phát triển và công nghiệp mới.

D. Phát triển, đang phát triển, công nghiệp mới và kém phát triển.

Câu 11. Trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại có bao nhiêu công nghệ trụ cột tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển ghê tế - xã hội ?

A. 3 B. 4 C. 5 D.6

Câu 12. Tuổi thọ trung bình của thế giới năm 2005 là

A. 65 tuổi. B. 67 tuổi. C. 76 tuổi. D. 77 tuổi.

Câu 13. Châu lục nào có tuổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới?

A. Châu Âu. B. Châu Á. C. Châu Mĩ. D. Châu Phi.

Câu 14. Nhóm nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình cao, nguyên nhân là do

A. Môi trường sống thích hợp.B. Chất lượng cuộc sống cao.

C. Nguồn gốc gen di truyền.D. Làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.

Câu 15. Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển cấp tốc chóng

A. Công nghiệp khai thác. B. Công nghiệp dệt may.

C. Công nghệ cao. D. Công nghiệp cơ khí.

Câu 16. Biểu hiện về trình độ phát triển gớm tế - xã hội của các nước đã phát triển không bao gồm

A. Nợ nước ngoài nhiều.

B. GDP bình quân đầu người thấp.

C. Tỉ lệ tăng thêm dân số tự nhiên cao.

D. Chỉ số phát triển nhỏ người ở mức thấp.

Câu 17. Hầu như nước nào tiếp sau đây thuộc các nước công nghiệp mới (NICs)?

A. Nhật Bản, Hoa Kì, Pháp.B. Pháp, Bô-li-vi-a, Việt Nam.

C. Ni-giê-vi-a, Xu đăng, Công- gô.D. Hàn Quốc, Braxin, Ác-hen-ti-na.

Câu 18. Trong thời đại ngày này “khoa học và technology đã biến lực lượng cấp dưỡng trực tiếp” là vì:

A. Kỹ thuật và công nghệ tạo nên các phát minh sáng chế.

B. Khoa học và công nghệ đã trực tiếp tạo ra các sản phẩm.

C. Khoa học và technology phát triển như vũ bão.

D. Cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ là xu thế chung của các nước.

Câu 19. “Công nghệ cao” được hiểu là:

A. Công nghệ có ngân sách cao.

B. Túi tiền nghiên cứu vớt cao.

C. Có năng suất lao cồn cao.

D. Tất cả hàm lượng trí thức cao.

BÀI 2.

XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, khu vực VỰC HÓA tởm TẾ

Câu 1. Xu hướng toàn cầu hóa tởm tế không có biểu hiện nào sau đây?

A. Yêu thương mại thế giới phát triển mạnh.

B. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

C. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp.

D. Đầu bốn nước ngoài tăng nhanh..

Câu 2. Tổ chức Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA) gồm những nước nào?

A. Hoa Kì, Canada, Trung Quốc.B. Hoa kì, Mêhicô, Cu Ba.

C. Hoa Kì, Canada, Mehico.D. Canada, Mêhicô, Cu Ba.

Câu 3. Hiệp hội những nước Đông phái nam Á được thành lâp năm nào?

A. 1966 B. 1967 C. 1968 D. 1969

Câu 4. Vai trò của các doanh nghiệp xuyên quốc gia vào nền tởm tế thế giới là:

A. Nắm trong tay nguồn của cải vật chất khá lớn và chi phối nhiều ngành gớm tế quan tiền trọng.

B. Nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất lớn và bỏ ra phối nhiều ngành gớm tế quan lại trọng.

C. Nắm vào tay nguồn của cải vật chất rất lớn quyết định sự phát triển của một số ngành tởm tế quan liêu trọng.

D. Nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và quyết định sự phát triển của một số ngành khiếp tế quan lại trọng.

Câu 5. Trong những tổ chức links sau, tổ chức nào tất cả số dân đông nhất?

A. Hiệp mong tự do dịch vụ thương mại Bắc Mĩ.

B. Cấu kết châu Âu.

C. Hiệp hội các quốc gia Đông phái mạnh Á.

D. Thị phần chung nam Mỹ.

Câu 6. Việt Nam gia nhập vào tổ chức WTO năm nào?

A. 2005. B. 2006 C. 2007 D. 2008

Câu 7. Tổ chức Thị trường tầm thường Nam Mĩ viết tắt là

MERCOUSUR. B. MERCOSUR.

C. MERCOSER. D. MERROSUR.

Câu 8. NAFTA là tên gọi viết tắt của tổ chức khoanh vùng nào?

A. Hòa hợp Châu Âu.

B. Thị trường chung nam Mỹ.

C. Hiệp ước thương mại tự bởi Bắc Mỹ.

D. Diễn lũ hợp tác tài chính Châu Á - tỉnh thái bình Dương.Câu 9: bộc lộ nào dưới đây không nên là biểu thị của thế giới hóa tởm tế?

A. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

B. Yêu đương mại nhân loại phát triển mạnh.

C. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

D. Những tổ chức liên kết kinh tế tài chính đặc thù ra đời.

Câu 10. Nhận thức không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là

quá trình links giữa các tổ quốc trên nhân loại về một trong những mặt.

B. Quy trình liên kết giữa các non sông trên trái đất về các mặt.

C. Bao gồm tác động trẻ khỏe đến đều mặt của nền gớm tế-xã hội cố gắng giới.

D. Toàn cầu hóa links giữa các nước nhà từ kinh tế đến văn hóa, khoa học…

Câu 11. Toàn ước hóa không dẫn cho hệ quả

A. Shop tăng trưởng kinh tế tài chính toàn cầu
B. Đẩy mạnh đầu tư chi tiêu và bức tốc hợp tác quốc tếC. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa những nước
D. Làm tăng thêm khoảng giải pháp giàu nghèo giữa những nước

Câu 12. Với 150 thành viên (tính cho tháng 1/2007) tổ chức triển khai thương mại quả đât (WTO) bỏ ra phối tới

A. 59% hoạt động thương mại của thay giới
B. 85% hoạt động thương mại của vậy giới
C. 90% chuyển động thương mại của nỗ lực giới
D. 95% hoạt động thương mại của cầm giới

Câu 13. Tính cho tháng 1 - 2007, các nước vùng bờ cõi là thành viên của hợp lại thành Châu Âu (EU) là

A. 25 B. 26 C. 27 D. 28

Câu 14. Hiệp mong tự do dịch vụ thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) được thành lập vào năm

A. 1991 B. 1992 C. 1993 D. 1994

Câu 15. Tổ chức link kinh tế khu vực thị trường phổ biến Nam Mỹ được thành lập vào năm

A. 1991 B. 1992 C. 1993 D. 1994

Câu 16. Liên minh Châu Âu (EU) được ra đời vào năm

A. 1954 B. 1955 C. 1956 D. 1957

Câu 17. Tính đến tháng 1/2007, số giang sơn thành viên của tổ chức thương mại trái đất là

A. 149 B. 150 C. 151 D. 152

Câu 18. Với 150 member (tính đến tháng 1/2007) tổ chức triển khai thương mại thế giới (WTO) chiếm khoảng

A. 85% dân số quả đât B. 89% số lượng dân sinh thế giới
C. 90% dân số trái đất D. 91% số lượng dân sinh thế giới

Câu 19. Các tổ chức link kinh tế khu vực không xuất hiện trên cơ sở

A. Những nước nhà có nét tương đương về địa lýB. Những tổ quốc có nét tương đồng về văn hóa truyền thống - thôn hội
C. Những tổ quốc có tầm thường mục tiêu, công dụng phát triển
D. Những giang sơn có cùng mục tiêu quân sự.

BÀI 3.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ sở hữu TÍNH TOÀN CẦU

Câu 1. Dân số thế giới năm 2005 là

A. 5475 triệu người. B. 5477 triệu người.

C. 6475 triệu người. D. 6477 triệu người.

Câu 2. Số người cao tuổi vẫn tăng nhanh bây giờ không cần ở quần thể vực

A. Phái nam Á B. Tây Á.C. Trung Á D. Caribe.

Câu 3. đến bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI GIAI ĐOẠN 2000-2005

( Đơn vị:%)

Nhóm nước0-14 tuổi15-64 tuổi>65 tuổi
Đang phát triển32635Phát triển176815Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi giai đoạn 2000-2005?

A. Cột. B. Đường. C. Miền. D. Tròn.

Câu 4. Đâu ko phải là vấn đề với tính toàn cầu?

Bùng nổ dân số. B. Biến đổi khí hậu.

C. đồng đội lụt. D. Ô nhiễm môi trường.

Câu 5. Sự bùng nổ dân số hiện thời trên nắm giới ra mắt ở A. Các nước Châu Âu

B. Các nước phạt triển.C. Những nước vẫn phát triển.

D. Các nước công nghiệp mới.

Câu 6. Hiện tượng kỳ lạ già hóa dân số trái đất không có biểu lộ nào sau đây?

A. Tỉ lệ tín đồ dưới 15 tuổi càng ngày thấp.

B. Tỉ lệ fan trên 65 tuổi càng ngày cao.C. Tuổi lâu trung của dân sinh ngày càng tăng.

D. Tỉ lệ tăng dân số ngày càng cao.

Câu 7. Phụ thuộc vào bảng số liệu:

Tỉ lệ ngày càng tăng dân số vừa phải năm của nhân loại và các nhóm nước

(Đơn vị: %)

Giai đoạn1960-19651975-19801985-19901995-20002001-2005Phát triển1,20,80,60,20,1Đang vạc triển2,31,91,91,71,5Nhận xét nào đúng về tỉ lệ tăng thêm dân số của nhóm nước phát triển và vẫn phát triển?

A. Tỉ lệ gia tăng dân số vừa phải năm của nhóm nước cải tiến và phát triển thấp và sút nhanh.

B. Tỉ lệ tăng thêm dân số vừa phải năm của nhóm nước cách tân và phát triển cao hơn đội nước vẫn phát triển.

C. Tỉ lệ tăng thêm dân số trung bình năm của nhóm nước đang cải cách và phát triển cao và bớt nhanh.

D. Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm của group nước cách tân và phát triển cao và giảm chậm.

Câu 8. Thiếu thốn lao đụng trong tương lai, làm gia tăng chi tiêu phúc lợi thôn hội là kết quả của

A. Nở rộ dân số.

B. Già hóa dân số.

C. Mất thăng bằng giới tính.

D. Cư dân phân ba không đều.

Câu 9. Đâu là hậu quả của hiện tượng kỳ lạ Trái Đất rét lên?

A. Gây nên hiện tượng mưa axit.

B. Làm băng ở cả hai cực tung nhanh.

C. Làm mỏng và thủng tầng ô dôn.

D. Gây ô nhiễm môi ngôi trường nước ngọt, đại dương và đại dương.

Câu 10. Lý do làm cho những loài sinh vật bị tuyệt chủng hoặc có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng là

A. Hiện tượng kỳ lạ hiệu ứng đơn vị kính.

B. Việc khai thác thiên nhiên quá mức cần thiết của con người.

C. Núi lửa xịt trào, hễ đất, sóng thần.

D. Tầng ô-dôn mỏng dính dần và lỗ thủng tầng ô-dôn càng ngày lớn.

Câu 11. Đâu chưa hẳn là biểu thị của sự già hóa dân số?

A. Tuổi thọ của dân sinh ngày càng tăng.

B. Tỉ lệ fan từ 15 mang lại 64 tuổi càng ngày giảm.

C. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày dần thấp.

D. Tỉ lệ bạn trên 65 tuổi ngày càng cao.

Câu 12. Nguyên nhân gây nên hiện tượng lạ hiệu ứng nhà kính là do

A. Những sự thay đắm tàu, tràn dầu, rửa tàu.

B. Lượng CO2 tăng đáng chú ý trong khí quyển.

C. Lượng khí CFCs tăng đáng chú ý trong khí quyển.

D. Những chất thải chưa được xử lý đổ vào sông ngòi và biển.

Câu 13. Vấn đề số lượng dân sinh cần giải quyết và xử lý ở những nước sẽ phát triển hiện thời là

A. Bùng nổ dân số.B. Già hoá dân số.

C. Phân hoá giàu nghèo rõ nét.D. Xác suất dân đô thị cao.

Câu 14. Hiện tượng lạ cá chết một loạt tại biển miền trung bộ nước ta vào thời điểm tháng 4 năm năm 2016 là do

A. Chất độc sản sinh từ hiện tượng kỳ lạ thủy triều đỏ.

B. Những sự vậy đắm tàu, tràn dầu, cọ tàu trên biển.

Xem thêm: Mua áo gió nam giá rẻ đẹp giá tốt 2023, áo gió nam giá tốt tháng 7, 2023

C. Rác rến thải sinh hoạt chưa qua xử lý đổ thẳng ra biển.

D. Hàm lượng sắt kẽm kim loại nặng thải ra môi trường biển quá quá số lượng giới hạn cho phép.

Câu 15. Lý do gây ra hiện tượng hạn hán và xâm nhập mặn sinh hoạt đồng bởi sông Cửu Long nước ta là do

A. Biến hóa khí hậu toàn cầu.B. ô nhiễm và độc hại môi trường biển.

C. Diện tích rừng ngập mặn thu hẹp.D. địa hình thấp, trũng.

Câu 16. Ở Việt Nam, biểu lộ rõ rệt về sức ép của ngày càng tăng dân số đến quality cuộc sống là

A. ô nhiễm và độc hại môi trường.

B. Cạn kiệt tài nguyên.

C. GDP trung bình đầu người tăng chậm.

D. Tụt giảm độ phát triển kinh tế

Câu 17. Già hóa dân số ảnh hưởng như thế nào đến các nước phát triển?

A. Tăng bỏ ra phí phúc lợi xã hội.

B. Giáo dục, khoa học ko được đầu tư.

C. Ngày càng tăng tỉ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp.

D. Chất lượng cuộc sống của người dân bị giảm sút.

Câu 18. Đặc điểm nào sau đây đúng đối với cơ cấu dân số theo tuổi ở những nước vạc triển?

A. Số tín đồ dưới 15 tuổi càng ngày càng giảm.

B. Số bạn trên 65 tuổi ngày dần tăng.

C. Số người dưới 15 tuổi ngày càng giảm, bên trên 65 tuổi càng ngày càng tăng.

D. Số người dưới 15 tuổi càng ngày càng tăng, bên trên 65 tuổi càng ngày giảm.

Câu 19. Sự suy giảm tầng ô dôn bên trên Trái Đất là do

A. Khí nhà kính (CO2).B. Cháy rừng.

C. Khí CFCs.D. Theo quy luật phát triển của tự nhiên.

Câu 20. Ý nào tiếp sau đây không đúng về hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu?

A. Băng ở 2 cực và các vùng núi cao chảy chảy.

B. Thiên tai ngày càng nhiều và khó lường.

C. Suy giảm của những nguồn tài nguyên thiên nhiên.

D. Nước biển dưng gây chìm ngập các vùng thấp, trũng ven biển.

BÀI 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ khu VỰC

Câu 1. Phần lớn lãnh thổ châu Phi gồm cảnh quan

A. Hoang mạc, chào bán hoang mạc, xa van.

hoang mạc, buôn bán hoang mạc, nhiệt đới khô.

rừng xích đạo cận nhiệt đới gió mùa khô, xa van.

rừng xích đạo cận nhiệt đới khô, nhiệt đới gió mùa ẩm.

Câu 2. Non sông nào ở khu vực Tây phái nam Á có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất?

Arập- Xê út.

Cô –oét.

I- Ran.

I- Rắc.

Câu 3. Quốc gia nào sau đây không thuộc khu vực Tây nam giới Á?

I- ran.

Tát- gi- ki-xtan.

Mông Cổ.

Ca- dắc- tan.

Câu 4. Tôn giáo có tác động sâu rộng lớn nhất tới sự phát triển kinh tế xã hội của khoanh vùng Tây phái mạnh Á là

Đạo Hồi.

Đạo Thiên Chúa.

Đạo Phật.

Đạo Ấn.

Câu 5. Nền kinh tế châu Phi góp sức bao nhiêu xác suất trong GDP thế giới năm 2004?

1,6 %.

D. 1,9 %.

B. 1,7 %.

C. 1,8 %.

Câu 6. Tài nguyên khoáng sản chủ yếu sinh hoạt Mĩ La Tinh là

kim các loại màu, sắt, sắt kẽm kim loại hiếm.

kim các loại đen, sắt kẽm kim loại quý, nhiên liệu.

kim nhiều loại đen, kim loại màu, dầu mỏ.

kim nhiều loại đen,kim một số loại màu, kim loại hiếm.

Câu 7. Vì sao chính nào làm cho cho kinh tế tài chính châu Phi nhát phát triển?

Nghèo tài nguyên thiên nhiên.

Khủng ba về chủ yếu trị.

Thiếu tài năng quản lí.

Thiếu lao động.

Câu 8. Diện tích s của tây-nam Á là

6 triệu km2.

8 triệu km2.

7 triệu km2.

9 triệu km2.

Câu 9. Kênh đào Pa-na-ma được xây dựng vào năm nào?

1903.

1904.

1905.

1906.

Câu 10. Vườn treo Ba-bi-lon thuộc đất nước nào?

Arap- Xê ut.

I- rắc.

I- ran.

Li- Băng.

Câu 11. Mĩ La Tinh tất cả điều kiện tiện lợi để vạc triển

cây lương thực, cây công nghiệp, nhiệt độ đới, chăn nuôi vật nuôi nhỏ.

cây công nghiệp, cây ăn uống quả nhiệt độ đới, chăn nuôi gia súc.

cây lương thực, cây ăn uống quả sức nóng đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.

cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia súc.

Câu 12. Theo số liệu được thống kê thống kê năm 2005 tuổi thọ mức độ vừa phải của châu Phi là

49 tuổi.

52 tuổi.

57 tuổi.

59 tuổi.

Câu 13. Mối cung cấp FDI vào Mĩ La Tinh chỉ chiếm trên 50% là từ những nước

A. Hoa Kỳ cùng Canada.

C. Hoa Kỳ cùng Tây Ban Nha.

B. Hoa Kỳ và Tây Âu.

D. Tây Âu cùng Nhật Bản.

Câu 14. Nước nhà nào ở Mĩ La Tinh có xác suất nợ nước ngoài tối đa so với tổng GDP năm 2004?

A. Bra-xin.

C. Mê-hicô.

B. Chi-lê.

D. Ác-hen-ti-na.

Câu 15. Đới cảnh quan chủ yếu ở khoanh vùng phía tây châu mỹ La Tinh là

vùng núi cao.

thảo nguyên cùng thảo nguyên rừng.

xa van và Xa van rừng.

hoang mạc và chào bán hoang mạc.

Câu 16. Tuyến phố tơ lụa từng đi qua khu vực

Bắc Mĩ.

Trung Á.

Mỹ La Tinh.

Bắc Phi.

Câu 17. Dấn xét nào đúng tuyệt nhất về yếu tố hoàn cảnh tài nguyên của Châu Phi?

Khoáng sản nhiều, đồng cỏ cùng rừng xích đạo diện tích s rộng lớn.

Khoáng sản cùng rừng là tài nguyên đang bị khai quật mạnh.

Khoáng sản phong phú, rừng các nhưng không được khai thác.

Trữ lượng mập về vàng, kim cương, dầu mỏ, phot phat nhưng không được khai thác.

Câu 18. Đầu cố kỉ XXI dân số sống bên dưới mức bần hàn của Mĩ La Tinh còn tương đối đông xê dịch từ

26- 37%.

37-62%.

37- 45%.

45- 62%.

EEAC.

APEC.

OAU.

SADC.

Câu 19. Trong số tổ chức tài chính sau tổ chức tài chính nào ko thuộc châu Phi?

Câu 20. Năm 2004 nguồn FDI vào Mĩ La Tinh đạt

A. 35 tỉ USD.

C. 70 - 80 tỉ USD.

B. 40 tỉ USD.

D. Trên 80 tỉ tỉ USD.

Câu 21. Mĩ La tinh tiếp tiếp giáp với những đại dương nào sau đây?

A. Đại Tây Dương với Bắc Băng Dương.

B. Đại Tây Dương và tỉnh thái bình Dương.

C. Thái bình dương và Ấn Độ Dương.

D. Đại Tây Dương với Ấn Độ Dương.

Câu 22. Châu Phi chiếm 14% dân số nhân loại nhưng tập trung tới

A. Sát 1/3 tổng số tín đồ nhiễm HIV trên toàn vậy giới.B. Hơn 2/3 tổng số tín đồ nhiễm HIV bên trên toàn cầm cố giới.C. Ngay gần 2/5 tổng số tín đồ nhiễm HIV bên trên toàn rứa giới.D. Rộng 3/5 tổng số bạn nhiễm HIV trên toàn cố gắng giới.

Câu 23. Nguồn vốn đầu tư từ quốc tế vào Mĩ la tinh tụt giảm mạnh trong thời kỳ 1985-2004 là do
A. Thực trạng chính trị bất ổn định.B. Gia hạn cơ cấu làng hội phong kiến trong thời hạn dài.C. Thiên tai xảy ra nhiều, kinh tế tài chính suy thoái.D. Cơ chế thu hút đầu tư không phù hợp.

Câu 24. Với địa chỉ tiếp ngay cạnh 3 châu lục, khoanh vùng Tây phái nam Á có

A. Khí hậu khô nóng.B. Mối cung cấp lao cồn dồi dào.

C. Vị trí chiến lược quan trọng.D. Nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên phong phú.

Câu 25. Mang lại biểu đồ gia dụng sau:

Biểu vật trên diễn đạt nội dung nào bên dưới đây?

A. Sản lượng dầu khai thác và tiêu hao một số khoanh vùng trên nỗ lực giới.

B. Tổ chức cơ cấu sản lượng dầu khai thác và tiêu hao một số khu vực trên núm giới

C. Vận tốc tăng trưởng sản lượng dầu khai thác và tiêu hao một số khu vực trên thay giới.

D. Sự đổi khác cơ cấu sản lượng dầu khai quật và tiêu hao một số quanh vùng trên ráng giới.

Câu 26. Cho bảng số liệu sau:

Sự phân bổ trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của một số khu vực trên cố giới, năm 2008.

Khu vực
Dầu thô (tỉ tấn)Khí đốt (tỉ m3)Bắc Mỹ6,28,5Trung – nam giới Mỹ10,37,9Đông Âu cùng Liên Xô (cũ)11,366,0Trung Đông92,581,2Để biểu đạt trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của một số khu vực trên trái đất năm 2008, biểu vật dụng nào sau đấy là thích phù hợp nhất?

A. Biểu đồ gia dụng tròn.B. Biểu thứ đường.C. Biểu vật dụng cột ghép
D. Biểu vật dụng miền

Câu 27. Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng dầu thô khai quật và tiêu dùng của một số khoanh vùng trên núm giới, năm 2003

(Đơn vị: ngàn thùng/ngày)

Khu vực
Lượng dầu khai thác
Lượng dầu tiêu dùng
Đông Á3414.8145205.5Nam Âu146.84484.9Tây Âu161.26882.2Bắc Mỹ7986.422.226,8Sắp xếp theo đồ vật tự 4 khu vực mức độ chênh lệch g

Với ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 11 có đáp án lên tới 500 câu, teen 2K1 sẽ tiến hành ôn luyện lại toàn bộ kiến thức trọng tâm. Chỉ cần chuyên cần hoàn thành hết bộ thắc mắc này, những em vẫn chẳng phải lo ngại khi bước vào kì thi THPT nước nhà sắp tới.

1090 câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 khôn xiết chất

 

*

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 11 bao gồm đáp án

Cùng bắt gọn lịch trình Địa lí lớp 11

Trước khi giới thiệu bộ thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 11 gồm đáp án để các em tải về ôn tập, lis.edu.vn sẽ hệ thống lại những phần loài kiến thức quan trọng mà teen 2K1 đề nghị nhớ. Trước thềm năm học mới, các em phải tổng thích hợp lại phần lớn phần lý thuyết đặc biệt để tạo nền tảng tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới xuất sắc hơn.

1- bao gồm về nền tởm tế- buôn bản hội rứa giới

Phần gớm tế- thôn hội trái đất rất hay rơi vào các câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 11 vào đề thi thpt Quốc gia. Vày vậy, học viên cần nắm vững những kiến thức và kỹ năng sau:

Sư phân chia nhân loại thành những nhóm nước

Các nước khác biệt trên nhân loại được chia thành 2 nhóm: cải tiến và phát triển và đang phát triển.

Đặc điểm của mỗi team nước bên trên là:

Những nước trong team đang cải tiến và phát triển thường bao gồm GDP/đầu tín đồ thấp, những khoản nợ, HDI thấp.

Các nước cải tiến và phát triển thì gồm chỉ số ngược lại.

Các team nước và sự tương làm phản về trình độ cách tân và phát triển Kinh tế- buôn bản hội

Chỉ số GDP/đầu người bình quân giữa nhóm nước phát triển và đang trở nên tân tiến có sự chênh lệch lớn.

Về cơ cấu kinh tế:

+ những nước cải tiến và phát triển có tỉ lệ mập về KV dịch vụ, trong những số ấy tỉ lệ nntt chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ.

+ Ngược lại, các nước đang phát triển ngành nntt chiếm tỉ lệ thành phần cao.

Về tuổi lâu trung bình:

Tuổi thọ TB sống nước phát triển lớn hơn nước vẫn phát triển

Về chỉ số HDI: Chỉ số ở các nước trở nên tân tiến lớn hơn

Cuộc bí quyết mạng khoa học và công nghệ hiện đại

+ thời gian xuất hiện: Cuối cầm cố kỉ XX, đầu cầm kỉ XXI

+ Đặc trưng của cuộc giải pháp mạng: Bùng nổ công nghệ cao

Trong đó có 4 lĩnh vực technology cốt cán: công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu và công nghệ thông tin.

+ ảnh hưởng của cuộc cách mạng KH-CN

Dẫn đến nhiều ngành nghề new xuất hiện

Cơ cấu kinh tế tài chính chuyển dịch khỏe mạnh mẽ

Kinh tế Công nghiệp chuyển dần sang loại hình kinh tế tài chính mới. Nền tài chính dựa bên trên tri thức, technology cao. Đặc biệt là nền kinh tế tri thức.

2- thế giới khóa, khu vực hóa khiếp tế- phần quánh biệt chú ý khi làm thắc mắc trắc nghiệm Địa lí lớp 11

*

Toàn ước hóa tài chính và quanh vùng hóa tài chính là 2 phần kỹ năng và kiến thức rất quan liêu trọng

Trong đề thi THPT giang sơn sẽ có thắc mắc rơi vào phần khoanh vùng kinh tế. Nhị vấn đề toàn cầu hóa và khu vực hóa là nhì phần đặc trưng thường được chuyển vào trong câu hỏi.Vì vậy, học tập sinh tuyệt đối hoàn hảo không được bất cẩn 2 phần này.

- Xu hướng toàn cầu hóa

là quá trình các tổ quốc liên kết về mặt gớm tế, khoa học, văn hóa...

Biểu hiện nay của thế giới hóa:

Thương mại phạt triển

Sự chi tiêu từ quốc tế vào trong nước tăng nhanh

Thị ngôi trường tài chủ yếu được mở rộng

Vai trò của các công ty xuyên giang sơn ngày càng lớn

Toàn mong hóa tài chính đã đem về những hệ qủa: shop sản phát xuất triển, lớn mạnh về gớm tế, đầu tư. Sự vừa lòng tác quốc tế cũng tăng lên.

Tuy nhiên trái đất hóa kinh tế tài chính cũng dẫn đến sự ngày càng tăng khoảng giải pháp giàu nghèo giữa các nước.

Xu hướng khu vực hóa gớm tế

- những tổ chức và sự liên kết kinh tế tài chính khu vực.

Do sự trở nên tân tiến không đồng phần lớn giữa các nước và sức nghiền cạnh tranh. Các giang sơn có sự tương đương văn hóa, địa lí và bao gồm chung lợi ích, mục tiêu.

Khu vực hóa tởm tế mang đến hệ quả ở cả hai mặt tích cực và thách thức.

Tích cực: các nước rất có thể hợp tác, đối đầu để đưa về sự tăng trưởng về tởm tế. Trường đoản cú do thương mại dịch vụ được tăng lên giúp đảm bảo an toàn lợi ích kinh tế của các nước thành viên. Thị trường mở rộng lớn làm thế giới hóa kinh tế tài chính tăng.

Thách thức: các nước sẽ phải giải quyết và xử lý các vấn đề như tự do kinh tế...

Trên đây là 1 phần tóm tắt kỹ năng trọng trung tâm môn Địa lí lớp 11. Những em hoàn toàn có thể tham khảo chi tiết hơn trong cuốn sách Đột phá 8+ kì thi THPT nước nhà môn Địa lí của lis.edu.vn. Tất cả các kiến thức đặc biệt liên quan đến thi đại học đều được trình diễn dưới dạng sơ trang bị khối. Hình ảnh, biểu đồ vật minh họa bằng màu sắc nổi bật dễ ghi nhớ.Các thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 11 bao gồm đáp án và gồm phần khuyên bảo giải nắm thể. Đây là cuốn sách luyện thi THPT giang sơn môn Địa lí được truy tìm nhiều tuyệt nhất hiện nay.

Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 11 có đáp án

*

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí vừa đủ nhất

Ở phần trên, bọn họ đã cùng mọi người trong nhà tóm tắt các phần con kiến thức đặc biệt quan trọng của môn Địa lí lớp 11. Đây là hồ hết phần đặc trưng liên quan lại đến câu chữ thi thpt Quốc gia.

Bây giờ đồng hồ lis.edu.vn vẫn gửi đến các em ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm môn Địa lí 11 tất cả đáp án. Bộ câu hỏi lên tới 500 câu, nội dung bao trùm toàn bộ kiến thức và kỹ năng lớp 11. Những em sẽ không sợ bị bỏ sót bất cứ phần văn bản nào.

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 11 CÓ ĐÁP ÁN xuất xắc NHẤT

Ngoài bộ câu hỏi trên, các em có thể tham gia hệ thống thi thử CCTest trênhttp://lis.edu.vn. Khối hệ thống thi demo trực con đường với ngân hàng câu hỏi lên cho tới 1000.000 câu.

Học sinh rất có thể lựa chọn kiểm soát theo chăm đề, bài 15 phút, 45 phút, thi học tập kì với thi thử trung học phổ thông Quốc gia. Nút độ khó dễ do những em tuyển lựa tùy vào lực học tập của mình.

Tất cả các thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 11 gồm đáp án và lí giải giải bỏ ra tiết. Sau khi chấm dứt xong bài xích thi, học viên sẽ được xem như lại đán án cũng như lý vị chọn đáp án đó. Như vậy các em sẽ cải thiện được buổi tối đa hiệu quả học tập. Để thâm nhập CCTest các em chỉ cần sở hữu cuốn sách Đột phá 8+ kì thi THPT non sông môn Địa lí. Hệ thống thắc mắc trắc nghiệm khôn cùng lớn, đủ để những em ôn tập trong 1 năm.