✅ Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 9, Hóa 9, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 9

-
• bài xích 1: đặc thù hóa học tập của oxit. Khái quát về sự việc phân các loại oxit • bài bác 2: một số Oxit đặc biệt quan trọng - A. Can xi Oxit • bài xích 2: một số trong những oxit quan trọng - B. Lưu hoàng đioxit • bài bác 3: tính chất hóa học của axit • bài xích 4: một số trong những axit đặc biệt • bài bác 5: Luyện tập: tính chất hóa học của oxit với axit • bài 6: Thực hành: tính chất hóa học tập của oxit và axit • bài xích 7: đặc điểm hóa học tập của bazơ • bài xích 8: một số bazơ quan trọng đặc biệt - A.Natri Hidroxit • bài bác 8: một vài bazơ đặc trưng - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • bài xích 9: đặc điểm hóa học tập của muối bột • bài xích 10: một trong những muối đặc biệt quan trọng • bài 11: Phân bón hóa học • bài bác 12: quan hệ giữa các loại hợp hóa học vô cơ • bài xích 13: luyện tập chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ • bài bác 14: Thực hành: đặc điểm hóa học của bazơ với muối

Chương 2: Kim loại


Bạn đang xem: ✅ sách giáo khoa hóa học lớp 9

• bài xích 15 : đặc thù vật lý của kim loại • bài 16 : đặc điểm hóa học tập của sắt kẽm kim loại • bài bác 17 : Dãy vận động hóa học của sắt kẽm kim loại • bài bác 18: Nhôm • bài xích 19: sắt • bài xích 20: kim loại tổng hợp sắt: Gang,thép • bài 21: Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại và đảm bảo kim loại không bị ăn mòn • bài xích 22: rèn luyện chương 2: kim loại • bài xích 23: thực hành thực tế : đặc điểm hóa học tập của nhôm với sắt • bài bác 24: Ôn tập học tập kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


• bài xích 25: đặc điểm của phi kim • bài 26: Clo • bài xích 27: Cacbon • bài 28: những oxit của cacbon • bài xích 29: Axit cacbonic với muối cacbonat • bài xích 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài bác 31: qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • bài bác 32: rèn luyện chương 3: Phi kim - qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học • bài 33: Thực hành: đặc thù hóa học tập của phi kim với hợp chất của chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


• bài bác 34: quan niệm về hợp hóa học hữu cơ với hóa học hữu cơ • bài 35: cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ • bài bác 36: Metan • bài 37: Etilen • bài xích 38: Axetilen • bài xích 39: Benzen • bài xích 40: Dầu mỏ cùng khí vạn vật thiên nhiên • bài bác 41: xăng • bài 42: rèn luyện chương 4: Hiđrocacbon. Xăng • bài bác 43: Thực hành: tính chất của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


Xem thêm:

• bài xích 44: Rượu etylic • bài bác 45: Axit axetic • bài bác 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic với axit axetic • bài 47: Chất lớn • bài xích 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất phệ • bài 49: Thực hành: tính chất của rượu với axit • bài 50: Glucozơ • bài xích 51: Saccarozơ • bài bác 52: Tinh bột và xenlulozơ • bài bác 53: Protein • bài 54: Polime • bài bác 55: Thực hành: tính chất của gluxit • bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • bài xích 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 2: Hóa hữu cơ
Mục lục Giải bài tập SGK hóa học 9 theo chương •Chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ •Chương 2: kim loại •Chương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên liệu •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Để học xuất sắc Hóa học tập 9, với giải bài bác tập chất hóa học lớp 9 tuyệt nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng biết bí quyết làm bài bác tập về công ty môn Hóa 9.