Hình Ảnh Máy Bơm Nước Nông Nghiệp Mới Nhất Năm 2021, Hình Ảnh Các Loại Bơm Nước

-

Máy bơm nước đẩy cao dân dụng Lucky Pro có mức giá rẻ, dùng bơm nước lên cao, hút nước trường đoản cú giếng, đẩy nước đi xa, tưới cây, bơm nước từ nơi này mang đến nơi khác.

Bạn đang xem: Hình ảnh máy bơm nước

Vui lòng chọn Model Bơm Lucky Pro bên dưới để xem giá bán và thông số từng sản phẩm phù với quý khách:


1.530.000₫","sku":"XCM158","variation_description":"

Model: XCM158
Cu00f4ng suu1ea5t (HP): 1
Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (l/ph): 100
Cu1ed9t u00e1p Max (m): 36 u0110iu1ec7n u00c1p : 1pha/220V-50Hz u0110u01b0u1eddng ku00ednh hu00fat u2013 xu1ea3 (mm): 34-34
Lou1ea1i cu00e1nh: Cu00e1nh u0110u1ed3ng
Xuu1ea5t xu1ee9: China ","variation_id":714,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_model-lucky-pro":"xcm-25-160a","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":30400000,"display_regular_price":30400000,"image":"title":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","caption":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","url":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","alt":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro-300x351.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":351,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":"705","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"30.400.000₫","sku":"XCM 25/160A","variation_description":"Model: XCM 25/160A
Cu00f4ng suu1ea5t (HP): 2
Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (l/ph): 250
Cu1ed9t u00e1p Max (m): 38 u0110iu1ec7n u00c1p : 1pha/220V-50Hz u0110u01b0u1eddng ku00ednh hu00fat u2013 xu1ea3 (mm): 49-34
Lou1ea1i cu00e1nh: Cu00e1nh u0110u1ed3ng
Xuu1ea5t xu1ee9: China ","variation_id":716,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_model-lucky-pro":"xcm-25-160b","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2830000,"display_regular_price":2830000,"image":"title":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","caption":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","url":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","alt":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro-300x351.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":351,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":"705","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.830.000₫","sku":"XCM 25/160B","variation_description":"Model: XCM 25/160B
Cu00f4ng suu1ea5t (HP): 1.5
Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (l/ph): 220
Cu1ed9t u00e1p Max (m): 36 u0110iu1ec7n u00c1p : 1pha/220V-50Hz u0110u01b0u1eddng ku00ednh hu00fat u2013 xu1ea3 (mm): 49-34
Lou1ea1i cu00e1nh: Cu00e1nh u0110u1ed3ng
Xuu1ea5t xu1ee9: China ","variation_id":715,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_model-lucky-pro":"2xcm-25-160b","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4530000,"display_regular_price":4530000,"image":"title":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","caption":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","url":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","alt":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro-300x351.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":351,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":"705","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.530.000₫","sku":"2XCM 25/160B","variation_description":"Model: 2XCM 25/160B
Cu00f4ng suu1ea5t (HP): 1.5
Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (l/ph): 180
Cu1ed9t u00e1p Max (m): 64 u0110iu1ec7n u00c1p : 1pha/220V-50Hz u0110u01b0u1eddng ku00ednh hu00fat u2013 xu1ea3 (mm): 42-34
Lou1ea1i cu00e1nh: Cu00e1nh u0110u1ed3ng
Xuu1ea5t xu1ee9: China ","variation_id":717,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_model-lucky-pro":"2xcm-25-160a","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5260000,"display_regular_price":5260000,"image":"title":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","caption":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","url":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","alt":"Hu00ecnh u1ea3nh mu00e1y bu01a1m nu01b0u1edbc u0111u1ea9y cao Lucky Pro","src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maybomchaua.com/wp-content/uploads/2018/09/hinh-anh-may-bom-lucky-pro-300x351.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":351,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":"705","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"5.260.000₫","sku":"2XCM 25/160A","variation_description":"Model: 2XCM 25/160A
Cu00f4ng suu1ea5t (HP): 2
Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (l/ph): 200
Cu1ed9t u00e1p Max (m): 66 u0110iu1ec7n u00c1p : 1pha/220V-50Hz u0110u01b0u1eddng ku00ednh hu00fat u2013 xu1ea3 (mm): 49-34
Lou1ea1i cu00e1nh: Cu00e1nh u0110u1ed3ng
Xuu1ea5t xu1ee9: China ","variation_id":718,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Model Lucky Pro chọn một tùy chọn2XCM 25/160A2XCM 25/160BXCM 25/160AXCM 25/160BXCM158Xóa

Máy bơm nước là thiết bị công nghiệp với nhiều tính năng khác nhau để ship hàng trong cuộc sống đời thường con người. Hiện nay nay, thiết bị bơm còn được sử dụng thoáng rộng trong nghành nghề dịch vụ sản xuất nông nghiệp, trong các khối hệ thống thủy lợi để giao hàng cho vấn đề tiêu nước, tưới nước mang lại cây trồng, trong những chuồng trại chăn nuôi, hay các cơ sở bào chế nông lâm sản. Trong bài viết dưới phía trên PCCC yên tâm xin giới thiệu đến độc giả các các loại máy bơm nước nông nghiệp mới độc nhất vô nhị năm 2021.

Ứng dụng của dòng sản phẩm bơm nước trong thêm vào nông nghiệp

*

Trong tiếp tế nông nghiệp, các một số loại máy bơm nước nông nghiệp được thực hiện thông dụng rộng với mục đích để tưới tiêu hoặc khai quật để sử dụng nguồn nước. Dưới đấy là một số áp dụng của thứ này vào nông nghiệp:

- đồ vật bơm nước áp dụng trong các hệ thống tưới tiêu

Thường hệ thống phun tưới được áp dụng cho diện tích s tưới tiêu to như sân vườn cà phê, vườn cửa chè, …. Với khối hệ thống như cụ này thường đi kèm theo với một thứ bơm nước để cung ứng lượng nước và áp lực nặng nề nhất định thông qua van điều khiển.

- thứ bơm nước thực hiện trong cung ứng chăn nuôi

Trong thêm vào chăn nuôi, trang bị bơm nước được sử dụng cho bài toán cấp nước để rửa chuồng trại. Đặc biệt ở các trang trại gồm quy tế bào lớn, thực hiện máy bơm nước để giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi.

- lắp thêm bơm nước sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

Trong nuôi trồng thủy sản, lắp thêm bơm nước được sử dụng hỗ trợ cho việc dọn dẹp và sắp xếp môi trường sau khi nạo vét ao hồ, hút bùn, …. Đối với các khối hệ thống thủy lợi, máy bơm nước có nhiệm vụ điều hòa lượng cung cấp nước, thải nước trong mùa mưa, … 

Giới thiệu những loại sản phẩm công nghệ bơm nước nông nghiệp tiên tiến nhất năm 2021

*

Hiện nay, bên trên thị trường xuất hiện các một số loại máy bơm nước nông nghiệp với mẫu mã mã, chủng loại, công dụng khác nhau. Bao gồm điều này khiến cho người tiêu dùng băn khoăn không biết nhiều loại nào tương xứng với yêu cầu của mình. Bên dưới đây, PCCC yên tâm xin bốn vấn cho chính mình một số các loại máy bơm nước nông nghiệp mới nhất năm 2021.

Xem thêm: Cách trang điểm cho trẻ em đẹp dễ thương, không bị quá già, bao nhiêu tuổi mới

- MÁY BƠM ĐIỆN HIMAWARI 160KW

Máy bơm điện Himawari 160KW này được sử dụng thoáng rộng trong các hệ thống PCCC, thủy lợi, tưới tiêu với thoát nước. Các loại máy bơm này phục vụ nhu cầu sinh hoạt của tín đồ dân, trong các công trình tưới tiêu, … luôn bảo đảm công suất đủ mạnh bạo để cung ứng nước một phương pháp nhanh chóng.

- MÁY BƠM ĐIỆN PENTAX 15KW

Pentax được biết đến là uy tín gia dụng khét tiếng của Ý, tính đến thời điểm hiện nay, uy tín này đã cung ứng sản phẩm đến rất nhiều đất nước trên chũm giới. Tại Việt Nam, Pentax download nhiều thành phầm có công suất tương xứng với tín đồ dân Việt Nam. Máy bơm điện Pentax 15kw cùng với gam màu đẹp mắt mắt, kĩ năng chịu nhiệt với nhiệt độ giỏi giúp sản phẩm hoạt động chắc chắn theo năm tháng.

- MÁY BƠM DIESEL HIMAWARI 75KW

Loại trang bị này thực hiện động cơ đốt trong với tương đối nhiều liệu là diesel, vì không áp dụng nhờ điện áp nguồn nên người sử dụng hoàn toàn có thể vận hành đều lúc phần đông nơi. Bên cạnh việc thực hiện trong công tác làm việc phòng cháy trị cháy, trong chăn nuôi thủy canh, tưới tiêu mà lại nó còn được sử dụng trong các trường phù hợp mà rất cần phải di chuyển.

Một số chú ý quan trọng lúc chọn download máy bơm nước nông nghiệp

*

Trên thị trường có khá nhiều sản phẩm máy bơm nước nông nghiệp đa dạng chủng loại về thương hiệu, mẫu mã, chi phí để cho người tiêu dùng lựa chọn theo nhu cầu và tài chính của mình. Mặc dù nhiên, khách hàng cần phải lưu ý một số sự việc như sau:

- khẳng định rõ mục tiêu sử dụng

Nếu bạn thực hiện máy bơm với mục tiêu cấp nước liên tiếp thì hãy lựa chọn các sản phẩm rất tốt như các dòng trang bị bơm của Pentax, Ebara… Trường đúng theo nếu sử dụng máy bơm trong thời gian ngắn thì rất có thể sử dụng các sản phẩm có chi phí rẻ để đạt kết quả hơn. 

- nên lựa chọn nhà cung cấp uy tín

Có rất nhiều sản phẩm máy bơm nước trên thị phần bị làm nhái, làm giả cho từ các thương hiệu uy tín trên thế giới để đánh lừa tín đồ tiêu dùng. Vì thế hãy là người mua sắm thông minh, tìm hiểu và lựa chọn những đơn vị cung cấp máy bơm nước an toàn và tin cậy để sở hữu được sản phẩm chất lượng. Nên chọn lựa cho mình một add được phần đông khách hàng tin cậy và review cao để có thể mua được sản phẩm công nghệ bơm nước chuyên dùng trong nntt nhé. PCCC yên tâm tự hào là nhà cung ứng và tư vấn nhiệt tình cho quý khách những sản phẩm máy bơm nước nông nghiệp chất lượng và tiết kiệm ngân sách chi phí.

Nhìn chung, các một số loại máy bơm nước nông nghiệp được ứng dụng rất rộng lớn rãi vào nông nghiệp, góp phần đem về nhiều tác dụng thiết thực. PCCC an tâm là 1-1 vị bậc nhất tại việt nam chuyên hỗ trợ các một số loại máy bơm nước với quality cùng ngân sách phù hợp. Nếu bạn muốn mua thiết bị bơm nước hoặc mày mò về dòng sản phẩm này hãy tương tác ngay đến PCCC yên tâm để được tư vấn cụ thể.