Kết Quả Bóng Đá Việt Nam Hôm Nay, Kqbd Việt Nam Đêm Qua, Kết Quả Bóng Đá Chung Kết U23 Đông Nam Á 2023

-

update chi tiết toàn bộ các cuộc chiến trong cỡ giải V-LEAGUE 2023. Xong xuôi giai đoạn 1, tiến trình 2 V.League 2023 được chia thành hai nhóm thi đấu từ 15/7 tới 27/8. đội 1: 8 đội có thứ hạng tốt nhất có thể giai đoạn 1 sẽ tranh tài vòng tròn cùng với nhau tìm ra nhà vô địch. Nhóm 2: 6 team bóng đứng cuối bảng xếp hạng tiến độ 1 thi đấu vòng tròn, nhóm đứng cuối vẫn xuống nghịch V.League 2.


Kết quả GIAI ĐOẠN 2

Kết trái GIAI ĐOẠN 1

Kết trái VÒNG tầm thường KẾT

onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qy
Nz
Ax
NCIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J0YWJfb
Glua19ja
GVv
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qy
Nz
Ax
NCIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qy
Nz
Ax
NCIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qy
Nz
Ax
NCIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qy
Nz
Ax
NCIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qy
Nz
Ax
NCIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsa
W5r
X3Bo
YW5fd
Glja
F9oa
Wdob
Glna
HQi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qy
Nz
Ax
NCIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qy
Nz
Ax
NCIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qy
Nz
Ax
NCIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfd
GVu
X2Jve
F9nb21fbmhvb
V9na
WFp
X2Rhd
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Qy
Nz
Ax
NCIs
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfe
GVt
X3Ro
ZW1f
Z2lha
V9k
YXUi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")"

Kết trái bóng đá bình thường kết U23 Đông nam giới Á 2023 - update KQBD U23 việt nam vs U23 Indonesia tại giải vô địch U23 Đông nam giới Á 2023.

Bạn đang xem: Kết quả bóng đá việt nam


Kết quả bóng đá tầm thường kết U23 Đông phái mạnh Á

16h00, 26/8: thailand 0-0 (pen 4-3) Malaysia (Trang hạng 3)

20h00, 26/8: việt nam 0-0 (pen 6-5) Indonesia (chung kết)

Ở trận tranh hạng ba, đất nước thái lan và Malaysia vẫn hòa nhau 0-0 trong 90 phút chấp nhận và đành nên phân định thắng thảm bại trên chấm luân lưu. Thái lan là đội sút tốt hơn cùng giành thắng lợi 4-3 tầm thường cuộc.U23 việt nam đã bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông nam Á

Trong trận thông thường kết, U23 Việt Nam bỏ lỡ một quả 11m sau khi Quốc Việt đá hỏng. Nhị đội sẽ chơi ăn uống miếng trả miếng nhìn trong suốt 120 phút nhưng không tồn tại bàn chiến hạ và đề nghị phân định thắng thua trên chấm 11m. Quan liêu Văn chuẩn là hero khi đẩy được 1 quả 11m, giúp U23 việt nam thắng 5-4, qua đó đảm bảo an toàn thành công chức vô địch U23 Đông phái mạnh Á.U23 vn quyết bảo đảm an toàn chức vô địch Đông phái mạnh Á

Kết trái bóng đá buôn bán kết U23 Đông phái nam Á

16h00, 24/8: vn 4-1 Malaysia

20h00, 24/8: xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan 1-3 Indonesia

Kết quả đá bóng U23 Đông phái mạnh Á 2023 vòng bảng


Ngày

Giờ

Trận đấu

Bảng

Trực tiếp

17/8

16h00

Campuchia 5-0 Brunei

A

VTV5 TNB

20h00

Thái Lan 3-0 Myanmar

A

VTV yêu cầu Thơ

18/8

16h00

Philippines 2-2 Lào

C

VTV5 TNB

20h00

Indonesia 1-2 Malaysia

B

VTV buộc phải Thơ

19/8

16h00

Campuchia đơn Myanmar

A

20h00

Thái Lan 3-0 Brunei

A

20/8

16h00

Việt phái nam 4-1 Lào

C

20h00

Indonesia 1-0 Timor Leste

B

21/8

20h00

Thái Lan 2-0 Campuchia

A

20h00

Brunei 1-4 Myanmar

A

22/8

20h00

Timor Leste 1-3 Malaysia

B

20h00

Việt nam giới 1-0 Philippines

C


BXH vòng bảngBảng xếp hạng của giải hiện tại tại

------

Giải vô địch bóng đá U-23 Đông phái mạnh Á 2023 là lần máy 4 của Giải vô địch đá bóng U23 Đông nam giới Á, vì chưng Liên đoàn đá bóng Đông nam giới Á (AFF) tổ chức. Giải đấu được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 8 tại Chonburi, Thái Lan. Việt nam là đương kim vô địch.

Xem thêm: Son Thỏi 3Ce Màu Đỏ Đất - Son 3Ce Definition Màu Đỏ Đất3 bảng đấu của giải U23 Đông nam Á 2023

Không y hệt như AFF Cup hay bóng đá nam SEA Games thường xuyên được chia thành 2 bảng, giải U23 Đông phái nam Á kém đặc biệt quan trọng hơn, vì vậy, cùng với số đội tham gia tương đương, giải đấu thường được phân thành 3 bảng để giảm sút số trận thi đấu.


p Văn


coi theo ngày 28 27 26 25 24 23 22 21 trăng tròn 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mon 8 tháng 7 mon 6 mon 5 tháng tư Tháng 3 mon 2 mon 1 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 năm 2016 2015 năm trước xem
Đọc thêm

Báo năng lượng điện tử thể thao & văn hóa truyền thống - TTXVN

Tổng biên tập: Lê Xuân Thành


© 2008 - 2019 Báo điện tử Thể thao và Văn hóa, TTXVN. All rights reserved.

® thể dục & văn hóa truyền thống giữ bạn dạng quyền ngôn từ trên trang web này.


TRỤ SỞ CHÍNH

11 è cổ Hưng Đạo - trả Kiếm - Hà Nội

T: 024.39331878 - F: 024.38248600

E: toasoan
lis.edu.vn


LIÊN HỆ QUẢNG CÁO


Nghiêm cấm coppy dưới các hình thức


Đăng nhập Đăng ký thông tin tài khoản Giải đấu ×


Đăng nhập


Email

Họ với tên

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Mã xác nhận

*
tải lại captcha

Đăng ký